Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

A Régi és Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék két nagy korszak oktatását végzi: először is feladata a régi magyar irodalom tantárgycsoport oktatása, a hallgatók megismertetése a magyar irodalom történetével, jelentős alkotásaival, műfajaival a középkortól a reneszánszon át egészen a barokkig. A történeti stúdiumok mellett olyan elméleti és módszertani ismeretek elsajátításához szükséges kurzusok indítása tartozik a tanszék tevékenységi körébe, amelyek a régi magyar irodalom filológiájába, kutatásának módszertanába vezetik be a hallgatókat.

Másodszor a 18. század közepétől a 19–20. század fordulójáig terjedő időszak magyar irodalmának és művelődésének történetét, esztétikáját, műfajelméletét oktatja. A tanszék kurzusait látogató hallgatók a klasszikus magyar irodalom tanulmányozásához szükséges filológiai, történeti, művelődés-, eszme-, kultúrtörténeti alapismeretek birtokába juthatnak; részesei lehetnek klasszikusaink legújabb, irodalomtudományi szempontú értelmezéseinek és az irodalmi hagyományok ápolásának.

Prof. Dr. Szabó András tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Bene Sándor egyetemi docens

Dr. Bánki Éva egyetemi docens

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs egyetemi adjunktus

Dr. habil. Hermann Zoltán egyetemi docens

Dr. habil. Nyilasy Balázs egyetemi docens

Dr. Török Lajos egyetemi adjunktus

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube