Záróvizsgatételek

Záróvizsgatételek a nappalis osztatlan ált. iskolai magyartanár képzésben 2019

Záróvizsgatételek a nappalis osztatlan középiskolai magyartanár képzésben 2019

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 5 féléves (118 kr)

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 4 féléves (88 kr)

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 4 féléves (100 kr)

RCL magyartanári komplex záróvizsgakérdések 2 féléves (45 kr)

Magyar BA záróvizsgatételek 2019

Záróvizsga tételsor 2012-ben felvételt nyert MID és MID-TD szakos hallgatók számára

Záróvizsga tételsor 2010, 2011-ben felvételt nyert MID szakos hallgatók számára

Tájékoztató záróvizsgáról magyar alapszakosoknak (magyar BA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában” – Fordításoktatási konferencia, szakmai nap

2019. február 7-én harmadik alkalommal került sor a KRE BTK-n a Fordításoktatás szakmai napra, ezúttal a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének Fordítástudományi Szakosztálya és a KRE Angol Nyelvészeti Tanszéke, illetve a KRE Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely projektjének keretein belül tevékenykedő Összehasonlító és korpusznyelvészeti fordításkutató műhely szervezésében.

A szakmai nap mindig egy aktuális fordításoktatási téma köré szerveződik, melyről a hazai egyetemek, illetve a fordítási piac szakembereit kérdezik. Idén a felkért előadók (Furkó Péter, KRE; Heltai Pál, ELTE; Kovács Tímea, KRE; Robin Edina, ELTE; Seidl-Péch Olívia, BGME; Ugrin Zsuzsanna, BGME) ismertették a korpusznyelvészet és kontrasztív nyelvészet korszerű kérdéseit, módszereit, kutatási eredményeit. A fordítóirodák vezető lektorai, terminológusai (Gál-Berey Tünde, Császár Terézia, Villámfordítás; Klenk Márk OFFI) pedig a számítógéppel támogatott fordítás elő- és utómunkálatait és az ehhez szükséges fordítási kompetenciákat mutatták be.

A szakmai nap oldott légkörében érdekes kérdések hangzottak el a hallgatóság részéről is.

A program záróeseményeként bemutatták a korábbi két konferencia tematikus kiadványait (Modern Nyelvoktatás 2018, 3-4. sz., Fordítástudományi különszám; Dróth Júlia szerk.: Gépiesség és kreativitás a fordítási piacon és a fordításoktatásban, Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2018).

A szakmai nap két kiemelkedő eseménye a nyitó és a záró előadás volt. Az első előadó, Heltai Pál professor emeritus a fordításoktatásban alkalmazható kontrasztív elemzés területeit ismertette. Előadása előtt a szervezők, valamint az ELTE Fordítástudományi Doktori Iskolájának hallgatói köszöntötték a tanár urat 75. születésnapja alkalmából.

A délutáni záróelőadást pedig Prószéky Gábor professzor, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója tartotta a gépi fordítás mai lehetőségeiről, kutatási eredményeiről.

Köszönjük minden hozzájárulónak és résztvevőnek a sikeres szakmai napot. A fényképekért és a videofelvételért külön köszönet a fordit.hu vezetőjének, Bálint Andrásnak.

 

Benda - Projeckmunkák

 

 

 

 

Feltöltés alatt!

Manye XXVII

MANYE XXVII

2019. április 15–16. (hétfő–kedd)

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)

és

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (BTK)

2019. április 15–16-án

rendezi meg

a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán

(1146 Budapest, Dózsa György út 2527.)

a XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST.

 

A kongresszussal kapcsolatos tudnivalók részleteit az első körlevélben fogjuk elküldeni.

 

Prószéky Gábor
a MANYE elnöke

 

Fóris Ágota
a Programbizottság elnöke,
a MANYE alelnöke
KRE BTK MNYIKI
Bölcskei Andrea
a Szervezőbizottság elnöke
KRE BTK MNYIKI

 

 

Pótfelvételi

Pótfelvételi a BTK-n!

Július 27-től augusztus 7-ig jelentkezhetnek a felvi.hu oldalon keresztül pótfelvételire azok, akiket nem vettek fel az általuk megjelölt képzésekre, vagy nem jelentkeztek az általános felvételi eljárás során. A Károli Gáspár Református Egyetem világi és hitéleti szakjaira egyaránt hirdet pótfelvételit, így várja a bölcsészettudományi, gazdasági, hitéleti, jogi, pedagógus és társadalomtudományi terület iránt érdeklődőket.
A pótfelvételi során a jelentkezők mindössze egy felsőoktatási intézmény egyetlen szakját jelölhetik meg. A KRE BTK alapképzéseire, osztatlan tanárképzéseire és mesterképzéseire is lehet jelentkezni, a meghirdetett szakokról részletes információt az Egyetem pótfelvételi oldalán találhatnak az érdeklődők.
Miért éppen a Károli?
Gyakorlatorientált képzéseink azonnal hasznosítható tudást adnak, egyedülálló ösztöndíjprogramunk segítségével pedig az önköltség mértéke akár 75%-kal is csökkenthető. Idegen Nyelvi Lektorátusunk általános nyelvoktatás keretében angol, észt, finn, francia, kínai, német, norvég, olasz, orosz, portugál és spanyol nyelvből indít kezdő és haladó szintű kurzusokat. A Lektorátus egyben Theolingua Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpont is, ahol államilag elismert nyelvvizsgát szerezhetnek a hallgatók.
Egyetemünkön pezsgő diákélet zajlik. Campusaink központi, belvárosi elhelyezkedése számos előnyt biztosít hallgatóink részére, akik aktív közösségi és tudományos életet élnek. Egyetemi mindennapjaikat kulturális és szabadidős rendezvények színesítik.
A meghirdetett képzéseink, valamint a pótfelvételi eljárás egyéb tudnivalói itt érhetők el: www.kre.hu/potfelveteli

Incoming international students

Dear Incoming International Students,

The English webpage of the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary can be reached at the following link: https://english.kre.hu/

For English information on the Faculty of Humanities, please select “About Us”, and then “Faculty of Humanities” (https://english.kre.hu/index.php/faculties/faculty-of-humanities-2.html)

For students studying at the Faculty of Humanities within the framework of the Stipendium Hungaricum program:

Information regarding our MA in English Studies is available at

https://english.kre.hu/index.php/2015-10-09-13-10-15/ma-in-english-studies.html

Information on our MA in German Language, Literature and Culture can be found at

https://english.kre.hu/index.php/2015-10-09-13-10-15/master-in-deutscher-sprache-literatur-und-kultur.html

 

 

For students studying at the Faculty of Humanities within the framework of the Erasmus +, Erasmus + ICM, CEEPUS, or a regular student exchange program:

The semester calendar is available at: https://english.kre.hu/index.php/about-us/academic-calendar.html

The course list can be found at: https://english.kre.hu/index.php/faculty-of-humanities If you click on the course titles, the actual course descriptions will appear in a pdf file.

 

Information on dormitory accommodation can be accessed at: https://english.kre.hu/index.php/good-to-know/housing-accomodation.html

 

Information on student services and student life can be accessed at https://english.kre.hu/index.php/about-us/student-life.html

Please, do not forget to check our rules and regulations: https://english.kre.hu/index.php/about-us/important-regulations.html

 

Finally, you will find other useful pieces of information at https://english.kre.hu/ (“Good to know”)

We wish you a pleasant and fruitful study time at the Faculty of Humanities!

Should you have any questions, please contact Judit Nagy (vice-dean for international affairs) at Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Meghívó

Meghívó a Kutúraátörökítés médiumai című kötet bemutatására

A könyvet a szerkesztők 2018. június 10-én, vasárnap 13-14 óra között dedikálják a 89. Ünnepi Könyvhéten. (Budapest, Vörösmarty tér, L’Harmattan Kiadó standja)

Bővebben...

Toulouse-ban zárult a TEXTLINK IS1312 projekt

Március 19-21. között zajlott le a TEXTLINK (COST ACTION IS1312) záróeseménye a Toulouse-i Egyetemen. A projekt a diskurzus strukturálásában funkciót ellátó nyelvi eszközök (pl. kötőszók, diskurzusjelölők) kutatására irányult.

Ezen elemek azonosítására és osztályozására egymástól jelentősen eltérő annotációs sémák alakultak ki, az eltérő nyelvi jellegzetességek és elméleti keretek, illetve megközelítésmódok függvényében. Az IS1312 projekt révén azonban közelebb kerültünk a kutatók szélesebb köre számára is elfogadható séma kialakításához, valamint egy olyan online nyelvészeti portál létrehozásához, amely nemcsak a szélesebb értelemben vett szakma, hanem nyelvtanárok, fordítók, tolmácsok, üzletemberek stb. számára is értékes forrásként fog szolgálni a különböző európai nyelvek eszköztárainak feltérképezéséhez és az egyes diskurzusrelációk nyelvek közti kifejezhetőségének megfigyeléséhez.

Az Európai Bizottság által finanszírozott projekt hivatalos magyarországi partnere a KRE BTK volt, dr. Furkó Péter, az Angol Nyelvészeti Tanszék vezetője a projekt teljes időtartama alatt (2014. április – 2018. április) a vezetőség tagja volt, számos eseményen (köztük a zárókongresszuson is) részt vett meghívott előadóként.

Stratégiák és műveletek: az átváltási műveletek szerepe a fordítás oktatásában és gyakorlatában – A Károli Gáspár Református Egyetem Fordításoktatás szakmai napja

Február 8-án második alkalommal került sor a Bölcsészettudományi Karon (Buda Béla terem) a Fordításoktatás – szakmai napra, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet és az Angol Nyelvészeti Tanszék szervezésében. A konferencia a MANYE Fordítástudományi szakosztályának megalakulásával kezdődött. Klaudy Kinga, az ELTE professzora és a szakosztály tiszteletbeli elnöke Dróth Júliát javasolta a szakosztály elnökének, Ugrin Zsuzsannát pedig a titkári feladatok ellátására, amit a megjelentek egyöntetű szavazati eredménnyel elfogadtak. Az előzetes program zárásaként Yang Zijian Győző, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza a neurális fordítóprogramok működési elvét hasonlította össze a többi fordítástámogató eszközzel.
A szakosztály megalakulását követték a szakmai előadások.

Dróth Júlia nyitó beszédében kifejtette, hogy a konferencia a fordítási stratégiák és az átváltási műveletek témakörére épült, elsősorban azok jelentőségét és hasznosságát kutatva a szaknyelvi, audiovizuális és számítógépes fordítástámogatási eszközökkel támogatott fordítás és lektorálás során.  Első előadóként Klaudy Kinga professzor emelte ki, hogy noha a szakirodalomban folyamatos az igény az átváltási műveletek újradefiniálására, más elvek mentén való kategorizálására, az átváltási műveletek vitathatatlan kutatási haszna és a fordításoktatásban alkalmazható eredménye, hogy segítséget ad az összegyűjtött nyelvi adatok rendszerezéséhez, a fordítói döntések leírásához, magyarázatához, előrejelzéséhez, valamint ahhoz, hogy a fordítás eredményének elemzéséből a folyamatra nézve vonjunk le következtetéseket.

Heltai Pál, professor emeritus a műveletek oktatásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos annak tudatosítása, milyen tényezők miatt szükséges a műveletek elvégzése. Az irodalmi és szakszövegek fordításának különbségei a műveletek eloszlásával is jellemezhetők, illetve a fordítási iránytól is függnek.

Ugrin Zsuzsanna, a BME tanársegédje az átváltási műveletek, a fordítástámogató (CAT) eszközök és a kohézió oktatása közötti összefüggéseket elemezte. Bemutatta azokat az átváltási műveletek, amelyek mondatokon, szegmenseken átívelve biztosítják a szöveg globális kohézióját; konkrét példákkal illusztrálva azokat a szövegtípusokat és műfajokat, ahol a kohézió szerepe különösen fontos.

Kovács Tímea, a KRE adjunktusa a jogi szaknyelvek fordítása során alkalmazható átváltási műveleteket elemezte. Előadásában először összefoglalta az angol és magyar nyelvű jogi szaknyelvi regiszter főbb jellemzőit, majd bemutatta a sokrétű jogi szaknyelvi szövegek lehetséges – fordítástechnikai szempontból jelentős – tipologizálását.

Juhász Koch Márta és Sereg Judit, az ELTE Fordítástudományi doktori programjának hallgatói a filmfordításban alkalmazott átváltási műveletek sajátosságait és oktathatóságát vizsgálták.

Denave Alizée, francia–magyar lektor, előadásában az átváltási műveletek és a lektorálás gyakorlati kapcsolatát elemezte. Gazdasági cég fordító lektoraként szerzett tapasztalatai alapján példákkal illusztrálta a francia–magyar nyelvi viszonylatban leggyakrabban megjelenő fordítási hibákat, amelyek az átváltási műveletek nem megfelelő alkalmazásából adódnak. Rámutatott arra, hogy az átváltási műveletek egyrészt segítik a fordítási hibák felismerését és javítását, másrészt pedig segítségükkel a lektor szakszerűbben tudja elmagyarázni a megrendelőnek/fordítónak, miért is döntött az adott szövegrészlet javítása mellett.

A rendezvényt élénk vita és jó hangulat jellemezte.

Psychologia Hungarica Caroliensis

Karsai Xénia: NLP presuppositions and subjective well-being: is there any association?

Kovács Dóra: Az empátia evolúciós háttere – együttérzőek-e az állatok? /Kim emlékére/

Lipták Noémi: Interjú egy Shuar Uwishin-nel

Elekes Szende, Komlósi Piroska, Szögeczki Sára: A párkapcsolati identitás kérdőív reliabilitás- és validitásvizsgálata a készülődő felnőttség tükrében

Juhász Anikó, Fodorné F. Rita: Piramis és pálma, valamint Kempler-féle teszt alkalmazása nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekeknél

Alkategóriák

 

Nyelvórák felvételételének gyakorlati útmutatója

A nyelvórákat a NEPTUN rendszeren keresztül tudja felvenni.
Tárgyak, Tárgyfelvétel menüpont alatt Tárgytípusnál válassza ki, hogy „Egyéb szabadon választható tárgyak” és Tárgyak listázása. "Csak a meghirdetett tárgyak"-nál legyen pipa, és válassza ki az aktuális félévet.
Ezután megjelennek a szabadon választható tárgyak, köztük a nyelvórák is, „INYL” tárgykóddal kezdődve. Érdemes Tárgykód alapján sorba rendezni a találati listát.A nyelvórák időpontját és csoportbeosztását óramegbeszélésen egyeztetik az adott tanárral, tanárokkal. Az óramegbeszélések időpontjáról majd itt, ill. a faliújságokon tájékozódhatnak.

Amennyiben betelt a csoport és nem tudja felvenni a kurzust, abban az esetben is várjuk szeretettel az óramegbeszélésre. Ott kiderül, hogy ténylegesen hányan vannak és ha van szükség rá, új kurzusokat hirdetünk meg.

Károlis hallgatóknak a nyelvórák díja egy félévre 10.000 Ft, melyet - őszi félév esetén november, tavaszi esetén április folyamán - NEPTUNon keresztül kell rendezni. Az összeg kiírása központilag történik. Akkor tudja rendezni, mikor a kiírt összeg megjelenik.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube