csik

 ◀ Vissza

Jogi referens 1

Létrehozva: 2019-07-31

Hirdető: Emberi Erőforrások Minisztériuma Módszertani és Szabályozási Főosztály

Jelentkezési határidő: 2019-08-18


Emberi Erőforrások Minisztériuma

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Módszertani és Szabályozási Főosztály

Jogi referens

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020.12.31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45. E

 

Ellátandó feladatok:

Együttműködik a belső és közigazgatási egyeztetések keretében érkezett előterjesztések és egyéb belső szabályozók véleményezésében, a működéssel és tevékenységekkel kapcsolatban megállapításokat tehet a hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, jogi állásfoglalásokat ad az irányadó jogszabályok, valamint belső szabályozó dokumentumok értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatosan az egyes támogatáskezelési feladatokat ellátó szervezeti egységek részére, megvizsgálja az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódóan a jogszabályi környezet megfelelőségét, a hatékony és szabályszerű végrehajtás érdekében javaslatot tesz az egyes jogszabályok módosítására, jogi szempontú minőségbiztosítást végez a felhívások és a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumok vonatkozásában, részt vesz a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumok véleményezésében, ellátja a támogatáskezeléssel, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos jogi, valamint általános jogi feladatokat, ideértve a hazai külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott ellenőrzésekkel kapcsolatos jogi álláspont kialakítását is, részt vesz az operatív programok megvalósításával összefüggő előterjesztések elkészítésében, helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására, közreműködik a funkcionális feladatokkal kapcsolatos jelentések összeállításában, együttműködik a helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeket érintő közérdekű adatokra vonatkozó igények teljesítése kapcsán, a helyettes államtitkár kezelésében lévő pályázatokat, projekteket érintő peres eljárások kapcsán kapcsolatot tart a Jogi és Perképviseleti Főosztállyal, részt vesz az éves fejlesztési keretről szóló előterjesztések, illetve a kapcsolódó dokumentumok elkészítésében, és gondoskodik annak felterjesztéséről a helyettes államtitkár részére.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 19. § -ában foglalt feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Jogi végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         3-5 év jogi területen szerzett tapasztalat

•         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

•         EMIR, EUPR rendszer ismerete

•         Közbeszerzési referensi végzettség és/vagy EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         Ügyfélorientált szemléletmód,

•         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

•         Együttműködési készség,

•         Csapatmunka,

•         Nagy munkabírás,

•         Önálló, hatékony munkavégzés,

•         Precizitás,

•         Felelősségtudat,

•         Kezdeményezőkészség,

•         Jó problémamegoldó készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz

•         Motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/jogi-referens-740 oldalon keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 26.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Elvárt munkatapasztalat: Pályakezdő/friss diplomás

Foglalkoztatási forma: Teljes munkaidő,


◀ Vissza

ikon1

REGISZTRÁCIÓ ÁLLÁSHÍRLEVÉLRE

Regisztrálj online weboldalunkon, hogy minél előbb értesülj a legfrissebb álláshirdetésekről!

ikon3

ÁLLÁSHIRDETÉS MEGJELENTETÉSE

Tájékoztató munkáltatók számára, hogyan jeleníthetik meg álláshirdetéseiket weboldalunkon és juttathatják el hallgatóinkhoz, öregdiákjainkhoz azokat hírlevélben.