csik

 ◀ Vissza

Titkársági referens

Létrehozva: 2019-07-31

Hirdető: EMMI Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Állam

Jelentkezési határidő: 2019-08-18


Emberi Erőforrások Minisztériuma

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Titkársági referens

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45.

 

Ellátandó feladatok:

A beérkező és kimenő ügyiratok / levelek iratkezelő rendszerben történő kezelése, határidőben történő továbbítása, szakszerű tárolása, irattárazása, selejtezése. A napi posta / aláírásra leadott iratok előkészítése a felettes vezető részére, azok kipostázása, az ügyintézésre kiszignált anyagok munkatársakhoz történő eljuttatása. A kiszignált feladatokhoz kapcsolódó határidők nyomonkövetése. Kiszignált iratok esetén az átvételi elismervény lefűzése. Az Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársághoz tartozó központi irattári dossziék kezelése. A Titkárságvezető által feladatkörébe utalt nyilvántartások vezetése. Megbeszélések szervezése, meghívók kiküldése, a megbeszélésekhez szükséges tárgyaló és technikai eszközök biztosítása. Az Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságra érkező vendégek fogadása és az ezzel összefüggő reprezentációs feladatok ellátása. Együttműködés és kapcsolattartás a Minisztérium munkatársaival, a helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság adminisztratív támogatásával biztosítani az ügymenetek szabályos és szabatos lebonyolítását, nyomonkövetését, az adatbázisok naprakész vezetését, valamint a levélforgalom kezelését.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

•         EMIR rendszer ismerete

•         Felsővezetői asszisztenciában szerzett tapasztalat, titkársági munkafolyamatok ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

•         Ügyfélorientált szemléletmód,

•         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

•         Együttműködési készség,

•         Csapatmunka,

•         Nagy munkabírás,

•         Önálló, hatékony munkavégzés,

•         Precizitás,

•         Felelősségtudat,

•         Kezdeményezőkészség,

•         Jó problémamegoldó készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Erkölcsi bizonyítvány

•         Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán Gábor nyújt, a +36 1 896 4721 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/titkarsagi-referens-733 oldalon keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú, Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Elvárt munkatapasztalat: Pályakezdő/friss diplomás

Foglalkoztatási forma: Teljes munkaidő,


◀ Vissza

ikon1

REGISZTRÁCIÓ ÁLLÁSHÍRLEVÉLRE

Regisztrálj online weboldalunkon, hogy minél előbb értesülj a legfrissebb álláshirdetésekről!

ikon3

ÁLLÁSHIRDETÉS MEGJELENTETÉSE

Tájékoztató munkáltatók számára, hogyan jeleníthetik meg álláshirdetéseiket weboldalunkon és juttathatják el hallgatóinkhoz, öregdiákjainkhoz azokat hírlevélben.