csik

 ◀ Vissza

Követeléskezelési referens

Létrehozva: 2019-07-31

Hirdető: Emberi Erőforrások Minisztériuma Pénzügyi Főosztály

Jelentkezési határidő: 2019-08-23


Emberi Erőforrások Minisztériuma

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Pénzügyi Főosztály

Követeléskezelési referens

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020. december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45. C

 

Ellátandó feladatok:

Követelésekre vonatkozó kimutatások naprakészen tartása az illetékes Szakmai Főosztályok adminisztratív segítségével. Követeléskezeléssel érintett belső szervezeti egységekkel való kapcsolattartás, zökkenőmentes és állandó információáramlás fenntartása, egységes, eljárásrend szerinti eljárás biztosítása. Követeléskezeléssel érintett külső szervezetekkel való kapcsolattartás (MÁK, NAV), a zökkenőmentes és állandó információáramlás fenntartása. Követeléskezelési tevékenységgel kapcsolatos nyomonkövetési feladatok ellátása. A HEFOP, EQUAL, TÁMOP, TIOP, EFOP, RSZTOP forrás felhasználásával, követelések egyeztetésével kapcsolatos beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatási, egyeztetési feladatok ellátása. Az európai uniós (HEFOP, EQUAL, TÁMOP, TIOP, EFOP, RSZTOP) programok előírt követeléseinek behajtásával (adók módjára történő behajtás, adószám törlés) kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a hitelesítési jelentések összeállításában, különös tekintettel a követelések vonatkozásában. Részvétel a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, tesztelésében, valamint adat- és információtartalmának meghatározásában, továbbá az adatok rendelkezésre állásának biztosítása. A külső és belső ellenőrzésekhez kapcsolódó adat- és információszolgáltatási, véleményezési, és végrehajtási feladatok ellátása. Kapcsolattartás és együttműködés a követeléskezeléshez vagy hitelezői igényérvényesítéshez kapcsolódó, nem peres eljárások kapcsán a Perképviseleti Osztállyal.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 23. § -ában foglalt feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, vagy egyetemi végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Microsoft Office alkalmazások készség szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pénzügyi területen szerzett végzettség és/vagy EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat

•         EMIR, FAIR rendszer ismerete

•         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

 

Elvárt kompetenciák:

•         Ügyfélorientált szemléletmód,

•         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

•         Együttműködési készség,

•         Csapatmunka,

•         Nagy munkabírás,

•         Önálló, hatékony munkavégzés,

•         Precizitás,

•         Felelősségtudat,

•         Kezdeményezőkészség,

•         Jó problémamegoldó készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz

•         Motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/koveteleskezelesi-referens-749 oldalon keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 25.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


Elvárt munkatapasztalat: Pályakezdő/friss diplomás

Foglalkoztatási forma: Teljes munkaidő,


◀ Vissza

ikon1

REGISZTRÁCIÓ ÁLLÁSHÍRLEVÉLRE

Regisztrálj online weboldalunkon, hogy minél előbb értesülj a legfrissebb álláshirdetésekről!

ikon3

ÁLLÁSHIRDETÉS MEGJELENTETÉSE

Tájékoztató munkáltatók számára, hogyan jeleníthetik meg álláshirdetéseiket weboldalunkon és juttathatják el hallgatóinkhoz, öregdiákjainkhoz azokat hírlevélben.