csik

 ◀ Vissza

Módszertani referens

Létrehozva: 2019-07-31

Hirdető: Emberi Erőforrások Minisztériuma Módszertani és Szabályozási Főosztály

Jelentkezési határidő: 2019-08-18


Emberi Erőforrások Minisztériuma              

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Módszertani és Szabályozási Főosztály

Módszertani referens

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020.12.31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45. D

 

Ellátandó feladatok:

Elvégzi az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programok irányítási és kontrollrendszerének kialakítását, valamint belső eljárásrendjeinek kialakítását, elvégzi a pályázati folyamatok egységességének biztosítása érdekében a szabályozó dokumentumok, eljárások, sablonok elkészítését, módosítását, valamint a program- és projektvégrehajtási eljárás során használandó dokumentumok egységes tartalmi és formai követelményeinek meghatározását, továbbá elvégzi a kapcsolódó feladatokat, szakmai, pénzügyi állásfoglalásokat ad az irányadó jogszabályok, valamint a Módszertani és Szabályozási Főosztály által készített belső szabályozó dokumentumok értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatosan az egyes támogatáskezelési feladatokat ellátó szervezeti egységek részére, a hatékony és szabályszerű végrehajtás érdekében javaslatot tesz az egyes jogszabályok módosítására, az Európai Uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel együttműködésben javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására, részt vesz a felhívások és a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumok módszertani szempontú minőségbiztosításában,részt vesz az Európai Uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által meghatározott témákban az Európai Bizottság által működtetett bizottságok, munkacsoportok munkájában, rendszeres időközönként elvégzi az ellenőrzési nyomvonal aktualizálását, együttműködik és adatot szolgáltat a külső és belső ellenőrző szervek által lefolytatott vizsgálatok során, közreműködik a funkcionális feladatokkal kapcsolatos jelentések összeállításában, a Módszertani és Szabályozási Főosztály osztályaival egyetértésben eljárásrendi iránymutatásokat készít elő az egyes operatív programok keretében finanszírozott fejlesztések hatékonyságának javítása érdekében.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 19. § -ában foglalt feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, vagy egyetemi végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

•         EMIR, FAIR rendszer ismerete

•         Pénzügyi területen szerzett végzettség és/vagy EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         Ügyfélorientált szemléletmód,

•         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

•         Együttműködési készség,

•         Csapatmunka,

•         Nagy munkabírás,

•         Önálló, hatékony munkavégzés,

•         Precizitás,

•         Felelősségtudat,

•         Kezdeményezőkészség,

•         Jó problémamegoldó készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz

•         Motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Frank Judit nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/modszertani-referens-741 oldalon keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 26.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


Elvárt munkatapasztalat: Pályakezdő/friss diplomás

Foglalkoztatási forma: Teljes munkaidő,


◀ Vissza

ikon1

REGISZTRÁCIÓ ÁLLÁSHÍRLEVÉLRE

Regisztrálj online weboldalunkon, hogy minél előbb értesülj a legfrissebb álláshirdetésekről!

ikon3

ÁLLÁSHIRDETÉS MEGJELENTETÉSE

Tájékoztató munkáltatók számára, hogyan jeleníthetik meg álláshirdetéseiket weboldalunkon és juttathatják el hallgatóinkhoz, öregdiákjainkhoz azokat hírlevélben.