csik

2019 - Őszi Hírlevél


KARRIERTÖRTÉNETEK – Beszélgetések a Károli öregdiákjaival

„Ha egy pici változást elindítok valahol, akkor az magával hozza a többi változást is” – Interjú Antal Melindával

Antal Melindával, a Human Excellence vezetőjével a pályája alakulásáról, a munkaerőpiac aktuális elvárásairól, a projektmunkáról, a nyelvtudás, az informatikai alapismeretek és a tanulás fontosságáról beszélgettünk.
Az interjú ide kattintva olvasható.


EGYETEMI HÍREK

Új Kar a Károlin

2019-től új, immár az ötödik karral bővül a Károli Gáspár Református Egyetem. Az új szervezeti egység Szociális és Egészségtudományi Kar néven kezdi meg működését (hivatalos rövidítése SZEK). A kar az Egyetem eddig is széles képzési spektrumát tovább bővíti. Megbízott dékánja Dr. Mogyorósi András orvos-jogász, egészségügyi szakmenedzser.

Egyetemünkön tanít az UCLA oktatója

Az őszi félévben Egyetemünk vendégprofesszora Dr. Lee Beaudoen, a Közel-Kelet és Mediterráneum kultúrtörténetének szakértője, az Amerikai Egyesült Államok egyik legelismertebb egyetemének, a University California of Los Angeles (UCLA) oktatója. Ennek apropóján készített vele interjút Dr. Sárközy Miklós, a BTK Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszékének egyetemi docense, amit ide kattintva olvashatnak.
Fotó: Farkas Dániel

A Grace College rektora egyetemünkre látogatott

2019. november 18-19-én egyetemünkre látogatott az egyesült államokbeli Grace College rektora, Dr. William J. Katip azzal a céllal, hogy erősítse a 2017-ben létrejött intézményközi cseremegállapodásra épülő együttműködést. Prof. Dr. Zsengellér József rektor fogadta az amerikai partnerintézmény vezetőjét. Dr. Katíp megbeszéléseket folytatott Prof. Dr. Kurucz György fejlesztési rektorhelyettessel, Dr. Horváth Gézával, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánjával, a kar dékánhelyetteseivel, valamint a Pszichológiai Intézet vezetőjével. A megbeszéléseken, az aktuális felsőoktatási kérdéseken túl hangsúlyosan került szóba az együttműködés kiterjesztése a kutatási és oktatási területekre is.

  Dr. Sarnyai Csaba Máté Mestertanár Aranyérem kitüntetést kapott

Október 31-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Kitüntetésátadó ünnepi ülés keretében lezárult a XXXIV. OTDK.
A rendezvényen a tudományos diákköri tevékenységet segítő munkájáért Dr. Sarnyai Csaba Máté a KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet Szabadbölcsészet Tanszékének docense Mestertanár Aranyérem kitüntetést kapott


„Inspirationen Klänge” címmel tartottak német nyelvű konferenciát a BTK-n

A KRE BTK Német Nyelv és Irodalom Tanszéke az idén negyedik alkalommal rendezte meg „Inspirationen” című nemzetközi konferenciáját. A sorozat negyedik rendezvénye a hangok, hangzás világába kalauzolta el az érdeklődőket. Az interdiszciplináris jellegű előadások a rendezvénysorozat célkitűzéséhez igazodva kreatív, újszerű megközelítésben mutattak be szerzőket, műveket és az őket befogadó környezetet. A többnyire irodalom-tudományi szemléletű előadásokat rendhagyó kulturális programok kísérték. Karl Katscht-haler „Found Objects and Atmospheres” című hangkompozíciója mellett az Osztrák Kulturfórum támogatásával megvalósuló „Wind und Vergänglichkeit – Musik zur Lyrik von Thomas Bernhard” című performansz, valamint egy képmeditációs kiállítás egészítette ki a programot. A 12 külföldi előadót fogadó rendezvényen nagy megtiszteltetésünkre részt vett az egyetem két díszdoktora, Prof. Dr. Dr. August Stahl és Prof. Dr. Dr. h.c. Ermest Hess-Lüttich is.

 

Konferencia Az EU támogatások hatásairól a szociális védelem rendszerére

A Zsinati díszteremben került sor október 17-én Az európai uniós támogatások hatása a szociális védelem rendszerére és a társadalmi kohézióra című konferenciára, melynek fő szervezője Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, a Szemere Bertalan Kutatóközpont vezetője volt. Az eseményen részt vett Főtiszteletű Dr. Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Prof. Dr. Zsengellér József rektor is.
Bővebb információ

 

Óriási sportsikereket értek el az ÁJK hallgatói

Vajda Luca, az ÁJK jogász szakos hallgatója Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női strandkézilabda válogatottal a lengyelországi Európa-bajnokságon.
Bővebb információ
Kárpáti Emese, az ÁJK hallgatója ezüstérmet szerzett judoban az Egyetemek Európa-bajnokságán.
Bővebb információ

 

PROGRAMAJÁNLÓ

Felhívás konferenciarészvételre

2019. november 25-én Integritás és az egyházi intézmények felelőssége – Jog, erkölcs és vallás címmel konferenciát szervez az ÁJK.

2019. november 29-én A magyar vállalkozások a nemzetközi szolgáltatási versenyben címmel konferenciát tart az ÁJK.

Nyílt napok a Károlin

A Károli Gáspár Református Egyetem a 2020. évi általános felvételi eljáráshoz kapcsolódóan valamennyi karán több alkalommal is megszervezi a nyílt napjait, amiről ezen a linken lehet tájékozódni.


A KÁROLI KÖNYVMŰHELY KÖNYVAJÁNLÓJA

2019. július és október között a Károli Könyvek sorozatban az alábbi kötetek jelentek meg, amelyeket alumni tagjaink 40 % kedvezménnyel vásárolhatnak meg a Károli Könyvműhely és Ajándékboltban (1085 Horánszky utca 26.).

Lélek(sz)árnyak (szerk.: Kövi Zsuzsanna, Mirnics Zsuzsanna, Reinhardt Mária)
A kötet a Pszichológiai Intézet hallgatóinak tanulmányait szedi csokorba, melyek elsősorban a lelki egészség és a lelki betegségek témakörében íródtak, a testi-lelki betegségek összefüggéseit bemutató vizsgálatoktól a másság, a betegség és hátrányos helyzet pszichológiai aspektusinak tárgyalásáig.

Raáb Renáta: Austria's Schleswig Policy
Az angol nyelvű kötet a Dán Monarchián belül kialakult schleswigi kérdés alapproblémáját tárgyalja , felhívja a figyelmet a magyar és dán kapcsolódási pontokra az 1848-49-es események tükrében, valamint a Németországban felülkerekedő Ausztria visszarendezési tevékenységét mutatja be.

Vető Miklós: Jonathan Edwards gondolatvilága
A téma nemzetközi szakértője, Vető Miklós a hírhedten szigorú kálvinista lelkész, a „pokol prédikátorá”-nak, Jonathan Edwardsnak az életművét dolgozza fel, kifinomult filozófai és teológiai írásainak szisztematikus bemutatását nyújta. Jonathan Edwards munkásságát elhelyezi saját korának gondolkodói között, valamint felhívja a figyelmet gondolkodásának előremutató vonásaira is.

Geopoetische Reisen in Mitteleuropa (szerk.: Czeglédy Anita - Szilágyi-Kósa Anikó)
A német nyelvű kötet a „Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa“ című nemzetközi konferencián elhangzott előadások szövegeit tartalmazza, a tér témájával kapcsolatos kulturális és irodalmi diskurzushoz kapcsolódik, amelyben a narrált terek és az elbeszélt utazások témaköreit tárják fel.

Zalatnay István: Félúton
A kötet írásai önmagukban sokfélék: van közöttük mind tudományos igénnyel megírt tanulmány, előadás, esszé, bizottsági munkaanyag, tanulmány, sőt még levél is, ám mindegyik objektív ismeretek kíván megragadni, egyik sem igehirdetés vagy művészi alkotás.

Kortárs japanológia III. (szerk.: Farkas Ildikó, Sági Attila)
A kötet a KRE japán szakán oktató japanológusok munkásságából nyújt válogatást, a történelem, neveléstudomány, nyelvtudomány, média, előadóművészet és vallástudomány területeiről, ezzel a hazai japanológia szinte teljes tematikáját és legújabb kutatási eredményeit is bemutatva.

Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum
A klasszikus homiletikai könyvek a felkészülés első pontjától az igehirdetésig arra fókuszálnak, hogyan prédikáljunk. E kötet egyik egyedi vonás, hogy visszafelé halad: a homiletikai aptum gyökereit vázoljuk fel a teremtésben, a hang és beszéd kialakulásában, valamint a krisztológiai vitákban, mindezeket a megfontolásokat az igehirdetés születéséhez kapcsolva.

Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben (szerk.: Bölcskei Andrea)
A kötet bemutatja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke főállású oktatóinak kutatási területei milyen kapcsolódási pontokat mutatnak a Bölcsészettudományi Kar kutatási profiljába tartozó fenti témakörrel. Hasznos olvasmányként szolgálhat az egyetemi és szakkollégiumi oktatásban a nyelv, kultúra, protestantizmus és identitás összefüggéseit tárgyaló kurzusokon; ösztönzést nyújthat oktatóknak és hallgatóknak egyaránt a témakörrel kapcsolatos további kérdések felvetéséhez, eredményes vizsgálatához.

Az önképtől és tudásreprezentációtól a hatalommegosztásig (szerk.: Furkó Péter)
A kötet az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében megvalósított kutatási eredmények lenyomata. Tartalmaz írásokat az irodalomtudomány, pszichológia, történelemtudomány területéről, valamint jogi és teológiai témák is szerepelnek a gyűjteményben. A tanulmányok változatos témákat dolgoznak fel Bourdieu mezőelméletétől a Kodály-koncepción át az erdélyi református házassági jogig.

Krisztina Kovács: La relation poétique entre l’œuvre d’Yves Bonnefoy et celle de Paul Celan
Francia nyelvű kötet Yves Bonnefoy és Paul Celan költészetének kapcsolatáról.

 

ÁLLÁSAJÁNLATOK

Magyar mint idegen nyelv tanár

Customer service specialist

Senior International HR Advisor (French speaker)

Ügyfélkapcsolati munkatárs pozícióba, hosszútávra, 4 órás részmunkaidőben

Junior HR specialista

Recepciós/irodai asszisztens


További állásajánlatok: http://www.kre.hu/alumni/karrier/aktualis-allasajanlatok

Feliratkozás álláshírlevélre: http://www.kre.hu/alumni/regist

Álláshirdetés feladása: http://www.kre.hu/alumni/allashirdetes-megjelentetese-a-karoli-alumni-oldalon

 

ikon1

REGISZTRÁCIÓ

Regisztrálj online weboldalunkon, hogy igénybe vehesd kedvezményeinket, és hogy értesülj legfrissebb híreinkről!

ikon2

KEDVEZMÉNYEK

Egykori vagy az idén végzett hallgatóink a weboldalunkon történő regisztrációval kedvezményekben részesülnek

ikon3

ÁLLÁSAJÁNLATOK

Tekintsd meg partnereink aktuális állásajánlatait, regisztrálj Álláshírlevelünkre!