1. A jelentkező személyi adatai

2. Állandó lakcím:

3. Értesítési cím:

4. További elérhetőségek:

5. Munkahelyi adatok:

6. Tanulmányok

Szint Intézmény, kar neve Szak, szakpár Végzettség neve Diploma szerzésének éve

7. A regisztrációs díj összege: 6.000,- Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja. A regisztráció díját a 11705008-20436034-00000000 számlaszámra kell utalni.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges feltöltendő dokumentumok (elfogadott file formátumok: jpg, jpeg, doc, docx, pdf)

Végzettséget igazoló oklevél (külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító oklevél esetén a hiteles magyar nyelvű fordítást is)

Rövid szakmai önéletrajz

A regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat

Nyelvvizsga bizonyítvány (Külügyi szaktanácsadó képzésre való jelentkezés esetén kötelező)

Amennyiben most nem tudja feltölteni a dokumentumok beszkennelt képét, akkor kérjük a másolatot a következő címre postai úton megküldeni: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Dékáni Hivatal, 1042 Budapest, Viola u. 4.

Nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek. A jelentkezési lap helytelen kitöltésének következményeit tudomásul veszem. Kijelentem, hogy a 4. pontban megadott e-mail cím és a hozzá tartozó elektronikus postafiók, valamint a mobiltelefonszám a saját befolyásom alatt áll, az oda érkező elektronikus levelekhez csak én férek hozzá.

A Jelentkezés a képzésre gomb megnyomásával, sikeres jelentkezés esetén, visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

-->