III. Magyar Energetikai Jogi Konferencia
Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium 2017. évi támogatási időszaka
 Dr. Bánáti János előadása az ÁJK-n
Állami kitüntetésben részesült az ÁJK oktatója
Prof. Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter úr előadást tartott az ÁJK-n
Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok

 III. Magyar Energetikai Jogi Konferencia
Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium 2017. évi támogatási időszaka
 Dr. Bánáti János előadása az ÁJK-n
Állami kitüntetésben részesült az ÁJK oktatója
Prof. Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter úr előadást tartott az ÁJK-n
Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok

A KRE ÁJK képviseltette magát a Nemzetközi büntetőbíróság versenyén

A KRE ÁJK háromfős hallgatói csapata 2018. május 28-június 1. között részt vesz a Nemzetközi Büntetőbíróság szimulációs versenyén (ICC Moot Court) Hágában. A csapat a megnyitót követően találkozott és röviden beszélgetett Ben Ferencz úrral, aki a XX. század egyik legjelentősebb nemzetközi büntetőjogásza, és ma is aktívan népszerűsíti a nemzetközi büntetőjog eszméjét. A csapat tagjai: Pécsi Bence, Horváth Erik, Meláth Richárd. Felkészítő oktató: dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens. A csapat részvételét az NTP-NTMV-0017-A-0059. sz. pályázati program finanszírozza.

Tovább...

ÁTSOROLÁS 2018/2019. tanévre, PÁLYÁZAT állami ösztöndíjas képzésre

A 2017/18-as tanév tanulmányi eredménye alapján ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a tájékoztatóban leírtaknak, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni.

A megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre – az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén – a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanulmányokat folytató önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja.

Tovább...

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (Köztársasági ösztöndíj)

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Tovább...

MNB Ösztöndíj

A pályázat célja:
Az Egyetem a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében – az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján – aktív szerepet vállaljon a közgazdasági értékteremtésben.

Tovább...

Az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolata konferencia

2018. május 11-én került megrendezésre a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete és Dr. Újhelyi Bence ügyvéd közös szervezésében „Az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolata” c. konferencia. A nagysikerű rendezvénysorozat negyedik állomásának célja volt, hogy bemutassa, az új büntetőeljárási törvény milyen lehetséges hatást gyakorol majd a gazdasági bűnözés felderítésére és bizonyítására.
Az előadássorozatot Prof. Dr. Tóth Mihály, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető tanára, és MTA doktora kezdte, aki arról tartott előadást, hogy segítheti-e az új büntető törvény a gazdasági bűnözés elleni hatékonyabb fellépést. Utána Dr. Molnár Gábor Miklós, kúriai tanácselnök tartott egy rövid beszámolót az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolatáról, végül az állófogadás előtti utolsó előadást Dr. Fürcht Pál Fővárosi Főügyészhelyettes tartotta, akinek előadása: „A büntetőeljárás, mint játék” címet viselte.
A szünet utáni első előadást Dr. Vankó László dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatója tartotta, aki a NAV Bűnügyi Stratégiáját szemléltette, összevetve azt az új büntetőeljárási törvénnyel. Őt követte Dr. Újhelyi Bence ügyvéd előadása, aki az úgymond „kiüresedett jogintézmények” problémáját mutatta be az új büntetőeljárási törvény által, gyakorlati szemszögből. A következő előadó Dr. Fodor Balázs, egyetemünk PhD hallgatója volt, aki az egyes gazdasági bűncselekmények felderítéséről és bizonyításáról tartott beszámolót. Az előadássorozatot Dr. Jacsó Judit, a Miskolci Egyetem docense zárta, aki az adócsalás szabályozását mutatta be a német és az osztrák jogban.

Tovább...

Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny

Karunk hallgatói nagyszerűen szerepeltek a Szegedi Tudományegyetem által szervezett, a Szegedi Ítélőtábla épületében tartott Országos Büntetőjogi Perbeszédmondó Versenyen 2018. május 17-én. Vécsey Richárd Ádám védő kategóriában 2. helyezést ért el, míg Hegedűs Petra szereplését a zsűri emléklappal jutalmazta. Eredményeikhez gratulálunk!

Tovább...

Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium 2017. évi támogatási időszaka

Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium által a "Jogászképzés színvonalának emelését célzó Programok” keretében  folytatott az „Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai” címet viselő  kutatás a 2017. évi támogatási időszakra vonatkozóan.

Tovább...

Sikeres Károlis részvétel a Partiumi Diákköri Konferencián

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem minden évben megszervezi a Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyre idén május 4-én került sor. A PTDK célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése.

Tovább...

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube