Szakirányú továbbképzések

 

A Károli Gáspár Református Egyetem elkötelezett a szakmai megújító képzések iránt. Az Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzéseinek színes kínálata új irányokat és lehetőségeket nyújt az önképzésben. Egyetemünk a régi és új együttélésével ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett, keresztyén szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytassunk szakirányú továbbképzéseket is.

A képzések célja, hogy mind a jogász, mind a gazdasági, külügyi illetve pedagógiai ágazatban tevékenykedő szakemberek számára folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét és naprakész szakismeretek megszerzését biztosítsa, amelyek birtokában képesek feladataik szakszerűbb és ennek következtében eredményesebb ellátására.

Képzéskínálat:

Jogi végzettséggel rendelkezőknek
Bűnügyi szakjogász (LL.M)
Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász (LL.M)
Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó

Gazdaságtudományok és közigazgatási terület iránt érdeklődőknek
Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó

Közigazgatási, külügyi igazgatási ismeretek, valamint a diplomácia iránt érdeklődőknek
Európai uniós programtervező és -értékelő
Külügyi szaktanácsadó
Sportdiplomáciai szaktanácsadó

Pedagógusoknak
Jogi szakokleveles köznevelési szakember
Jogi szakokleveles lelkész
Jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember
Új típusú köznevelés szakembere

Jelentkezés

Következő események


nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube