KARI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Hallgató!

A Károli Gáspár Református Egyetem elkötelezett a szakmai megújító képzések iránt. Az Állam- és Jogtudományi Kar szakirányú továbbképzéseinek színes kínálata új irányokat és lehetőségeket nyújt az önképzésben. Egyetemünk a régi és új együttélésével ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett, keresztyén szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytassunk szakirányú továbbképzéseket is.

A képzések célja, hogy mind a jogász, mind a gazdasági, külügyi, illetve pedagógiai ágazatban tevékenykedő szakemberek számára folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét és naprakész szakismeretek megszerzését biztosítsa, amelyek birtokában képesek feladataik szakszerűbb és ennek következtében eredményesebb ellátására.
 
 
Dr. Törő Csaba
dékán
 
A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL

 

A Továbbképzési Központ feladata a szakirányú továbbképzésekkel kapcsolatos feladatok koordinációja, a képzések egységes rendszerben történő integrációjával. Az egységes arculat kialakítása és az adminisztrációs feladatok egy helyen történő szervezése rendkívül fontos a hatékonyság növelése szempontjából.
A Továbbképzési Központ legfontosabb feladata, hogy - a hazai szükségletek és az európai integráció igényeinek megfelelően - meghatározza és kidolgozza az Állam-és Jogtudományi Kar továbbképzési célkitűzéseit elsősorban a jogi diplomával rendelkezők számára, de a szakirányú továbbképzéseket bővíteni szeretnénk az orvos, az egészségügyben tevékenykedő egyéb diplomával rendelkező és a közgazdász szakemberek számára is, az ország egész területéről történő beiskolázással.
A Továbbképzési Központ ellátja a szak- és továbbképzéssel kapcsolatos szervezési és ügyintézési feladatokat, részt vesz az újabb szakirányú képzések akkreditációjának előkészítésében, elősegíti szakmai tananyagok kidolgozását és reklámozását, előkészíti, gondozza és ellenőrzi a szakképzések oktatóival történő megbízási szerződések megkötését, jóváhagyja a szakképzési programot (együttesen a szakterület egyetemi felelősével) és a szakképzés valamennyi részprogramjának teljesítését felügyeli.

KARI KÖNYVTÁR

A Jogi Kar Könyvtára 2001-ben kezdte meg működését, jelenleg közel 16 000 db könyvtári egységgel, köztük több mint 80 féle magyar és idegen nyelvű periodikával, elektronikus dokumentummal, adatbázisokkal segíti felhasználóit, az oktatókat, kutatókat és a hallgatókat.
A könyvtár elsősorban az állam- és jogtudomány szakirodalmával rendelkezik és főként e területen történik a fejlesztése. Ezen túlmenően megtalálható a társ- és kiegészítő tudományok szakirodalma, valamint az általános műveltség gyarapítására szolgáló művekkel is rendelkezünk. Olvasótermeinkben szabadpolcon több ezer, tematikusan elrendezett dokumentum vehető igénybe helyben használatra. Hozzáférést biztosítunk a KRE adatbázisához (E-Corvina Online katalógus) az EISZ és az EBSCO adatbázisaihoz. Egyéb szolgáltatásaink: általános és szakirodalmi tájékoztatás, térítés ellenében: nyomtatás, fénymásolás. (A szolgáltatáshoz regisztráció és előzetes egyenlegfeltöltés szükséges. Részletek: kre.printelek.hu)
A tanévben nyitva tartó könyvtár 60 férőhellyel és 7 számítógéppel várja az olvasókat. Szolgáltatásai beiratkozás (ingyenes) után vehetők igénybe. (Bővebb információ a Könyvtárhasználati Szabályzatban, illetve a www.kre.hu - Állam- és Jogtudományi Kar – Szolgáltatások/Könyvtár menüpontban található).

Nyitvatartás:

hétfő, szerda, péntek: 8:30-16:30
kedd, csütörtök: 8:30-13:30
szombat: 9:00-13:00 (csak szorgalmi időszakban) vasárnap: zárva

Tájékoztatás, információ: 370-8601/128 vagy ajk.konyvtar@kre.hu

 

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube