Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely


I. A kutatóműhely célkitűzései és feladata:

A Kutatóműhely elősegíti a kutatók tudományos munkáját, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését; továbbá biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, felvállalja a tehetséggondozást. 
A Kutatóműhely feladata az alkotmányjogi és közigazgatási tudományok rendszerén belül, azok valamennyi területére kiterjedően tudományos kutatások folytatása.II. A kutatóműhely tagjai:

Dr. Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Móré Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Csáki - Hatalovics Gyula egyetemi docens
Dr. Cservák Csaba tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Szabó Zsolt egyetemi adjunktusLőrincz Lajos Kutatóműhely kutatási beszámolói

2011/2012-es tanév
2012/2013-as tanév
2013/2014-es tanév
2014/2015-ös tanév
Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Szervezeti és Működési Szabályzata

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube