Közigazgatási Jogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár

Oktatók:

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula egyetemi docens
    
Dr. Móré Sándor egyetemi adjunktus

Dr. Szabó Annamária Eszter egyetemi adjunktus

Megbízott oktatók:

Dr. Linder Viktória megbízott oktató, egyetemi docens

dr. Pintér Gábor megbízott oktató, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság hivatalvezetője

Tanszéki ügyintéző: Halgas-Devecska Szandra
E-mail: ajk.tanszek@kre.hu;
Telefon: (+36-1) 370-8601/160

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 13.00-14:30
csütörtök 8.30-10.00

További információ

TANSZÉK LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAIA Tanszék általános bemutatása

A Tanszék legfőbb célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a magyar közigazgatást, illetve azokat e nemzetközi igazgatási összefüggéseket, melyek ismerete ma már minden jogvégzettől alappal várható el. A közigazgatási ismeretek jelentőségét növeli az a tény, hogy a levelező tagozatos hallgatóink jelentős része már tanulmányai alatt a legtágabban vett közigazgatásban dolgozik, illetve a nappali tagozaton végzők relatív többsége is ott talál állást.

A magyar közigazgatás és közigazgatás-tudomány – hagyományosan – rendkívül jogias jellegű. Ezen az sem változtat érdemben, hogy a magyar közigazgatás-tudomány legjelesebbjei (korábban Magyary Zoltán, a közelmúltban Lőrincz Lajos, a Tanszék alapítója) időröl-időre hangot adtak a közigazgatás egyoldalú jogi elemzésével kapcsolatos ellenérzéseiknek. Mindazonáltal a közigazgatás alapvetően jogtudományi módszerekkel, jogi megközelítésben történő elemzése kézenfekvő, hiszen „(...) a közigazgatás kérdései jogilag egyneműsíthetőek, illetve mechanizmusai a 19. század elejétől tudatosan jogra alapítottak” – állítja egy munkájában Tamás András, a Tanszék egyik korábbi vezetője. Ezek a tények alapvetően meghatározzák a közigazgatási (jogi) tárgyak oktatásának súlypontjait, még azzal együtt is, hogy a jogi kontextusokon túlmutató politikatudományi, szociológiai és vezetéselméleti összefüggések is szervesen beépülnek az oktatott anyagokba, ismeretkörökbe.

A Tanszék 1998-as létrejötte óta vezetői voltak Lőrincz Lajos Akadémikus, a Kar korábbi dékánja, Dr. Habil. Balla Zoltán, illetve Tamás András Professzor, akadémiai doktor. 2010 óta Rixer Ádám vezeti a Tanszéket.

A Tanszék oktatói, illetve a tágabban vett közjogtudományok képviselői 2011-ben hozták létre a Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhelyt, melynek Vitasorozatában számos nagy jelentőségű kötet látott napvilágot: így például a 29 szerzőt felvonultató, Magyarország Alaptörvényének tiszteletére kiadott kötet. A Kutatóműhely célja a magyar közigazgatás-tudományi kutatások fellendítése, illetve a magyar közigazgatás és közigazgatás-tudomány megismertetése a külföldi közönséggel; ennek keretében – az NKE bevonásával – 2014-ben jelent meg a Hungarian Public Administration and Administrative Law kötet (szerkesztették: Patyi András és Rixer Ádám). A Kutatóműhely munkájában támaszkodik a a Tanszék mindenkori demonstrátorainak, illetve a TDK résztvevőinek és az OTDK indulóinak közreműködésére is, egyúttal elősegítve az említettek gyorsabb szakmai fejlődését is. A Kutatóműhely a tanszéki oktatók és a Tanszék egyik demonstrátora (Salvador Luis Neto) bevonásával a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című kiemelt projekt keretében, a „Digitalizációtól a személyességig” címmel bonyolít önálló projektet 2017-2018-ban.

A Tanszék speciális helyzetét erősíti, hogy a Bevezetés az állam- és jogtudományokba c. tárgy oktatása is hozzá tartozik. Ezáltal megvalósul az az ideális helyzet, miszerint a hallgatók gyakorlatilag minden itt töltött félévükben találkozhatnak a Tanszékkel, illetve annak oktatóival. Az öt kötelező tárgy ( Bevezetés az állam- és jogtudományokba, Közigazgatási jog I., Közigazgatási jog II., Közigazgatási jog III., Közigazgatási jog IV.) mellett kötelezően választható (pl. Közigazgatáselmélet) és szabadon választható (pl. Szabálysértési jog) tárgyak is nagy számban szerepelnek a tanszéki kínálatban.

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube