Bizottságok

Kari Tudományági Doktori -És Habilitációs Tanács

Elnök: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, egyetemi tanár

Tagok:
1. Prof. Dr. Hajdú József, egyetemi tanár
2. Prof. Dr. Kovács Péter, egyetemi tanár
3. Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
4. Prof. Dr. Szabó Imre, egyetemi tanár


Kari Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár
Titkár
: Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus
Titkár
: Dr. Birher Nándor, egyetemi docens

Tagok:
1. Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, egyetemi tanár
2. Dr. Böcskei Elvira, egyetemi docens
3. Dr. Törő Csaba, egyetemi docens
4. Mundloch István, dékáni hivatali ügyvivő
5. HÖK


Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus
Titkár
: dr. Konta Éva Mercédesz, egyetemi tanársegéd

Tagok:
1. Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens
2. hallgatói titkár

KRE ÁJK-Tudományos Diákköri Szabályzat

Tanulmányi Bizottság

Elnök: Dr. Udvary Sándor, egyetemi docens

Tagok:
1. Dr. Cservák Csaba, egyetemi docens
2. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Kari Albizottsági tag: dr. Klein Tamás, egyetemi tanársegéd (tanácskozási joggal)
3. Tanulmányi Osztályvezető (tanácskozási joggal)
4. HÖK képviselői


Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Cservák Csaba, egyetemi docens

Tagok:
1. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens


Felülbírálati Testület

Tagok az ÁJK-ról:

1. Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
2. Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus
3. Dr. Csáki-Hatalovics Gyula, egyetemi adjunktus
4. Dr. Ferencz Zoltán József, egyetemi adjunktus


Fegyelmi Testület

Elnök: Dr. Tóth András, egyetemi docens

Tagok:
1. Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens
2. Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus
3. Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár
4. Dr. Ludányi Arnold, egyetemi adjunktus


Kari Tudományos Tanács

Elnök: Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi docens

Tagok:
1. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője (Prof. Dr. Kengyel Miklós, egyetemi tanár)
2. a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke (Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár)
3. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára (Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus)
4. a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke (Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus)
5. az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések szakvezetői:

     - Dr. Fehér János, egyetemi docens - Emberi erőforrások alapképzési szak, Emberi erőforrások felsőoktatási
       szakképzési szak
     - Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens - Jogi felsőoktatási szakképzési szak
     - Dr. Böcskei Elvira, egyetemi docens - Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak, Kereskedelem és marketing
       felsőoktatási szakképzési szak
     - Dr. Szuchy Róbert, egyetemi docens - jogász osztatlan képzés
     - Dr. Törő Csaba, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok  alapképzési szak

6. a kari folyóirat főszerkesztője (Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár)

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube