Bizottságok

KARI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI -ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS

Elnök: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, egyetemi tanár

Tagok: 
1. Prof. Dr. Hajdú József, egyetemi tanár 
2. Prof. Dr. Kovács Péter, egyetemi tanár
3. Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
4. Prof. Dr. Szabó Imre, egyetemi tanár


KARI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG

Elnök: Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár
Titkár: Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus
Titkár: Dr. Birher Nándor, egyetemi docens


Tagok: 
1. Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, egyetemi tanár
2. Dr. Böcskei Elvira, egyetemi docens
3. Dr. Törő Csaba, egyetemi docens
4. Mundloch István, dékáni hivatali ügyvivő
5. HÖK 

 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

Elnök: Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus
Titkár: dr. Konta Éva Mercédesz, egyetemi tanársegéd


Tagok: 
1. Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens
2. hallgatói titkár


TANULMÁNYI BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Udvary Sándor, egyetemi docens 

Tagok:

1. Dr. Cservák Csaba, egyetemi docens
2. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Kari Albizottsági tag: dr. Klein Tamás, egyetemi tanársegéd (tanácskozási joggal) 
3. Tanulmányi Osztályvezető (tanácskozási joggal)
4. HÖK képviselői


KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Cservák Csaba, egyetemi docens

Tagok: 

1. Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus
2. Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens


FELÜLBÍRÁLATI TESTÜLET

Tagok az ÁJK-ról: 

1. Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár
2. Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus
3. Dr. Csáki-Hatalovics Gyula, egyetemi adjunktus
4. Dr. Ferencz Zoltán József, egyetemi adjunktus


FEGYELMI TESTÜLET

Elnök: Dr. Tóth András, egyetemi docens

Tagok: 

1. Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens
2. Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi adjunktus
3. Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár
4. Dr. Ludányi Arnold, egyetemi adjunktus

KARI TUDOMÁNYOS TANÁCS

Elnök: Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, egyetemi docens

Tagok: 

1. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője (Prof. Dr. Kengyel Miklós, egyetemi tanár) 
2. a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke (Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, egyetemi tanár)
3. az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára (Dr. Móré Sándor, egyetemi adjunktus)
4. a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke (Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó, egyetemi docens)
5. az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések szakvezetői:
Dr. Fehér János, egyetemi docens - Emberi erőforrások alapképzési szak, Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szak
Dr. Boóc Ádám, egyetemi docens - Jogi felsőoktatási szakképzési szak
Dr. Böcskei Elvira, egyetemi docens - Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak, Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak
Dr. Szuchy Róbert, egyetemi docens - jogász osztatlan képzés
Dr. Törő Csaba, egyetemi docens - Nemzetközi Tanulmányok  alapképzési szak)
6. a kari folyóirat főszerkesztője (Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár)

 

Következő események


nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube