A Doktori Iskola oktatói


A doktori iskola vezetőjének jelölt személy:

Prof. Dr. Jakab Éva DSc

A doktori iskola törzstagjai:

1.    Prof. Dr. habil. Bruhács János professor emeritus CSc publikációs jegyzék
2.    Prof. Dr. Domokos Andrea, egyetemi tanár PhD publikációs jegyzék
3.    Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, egyetemi tanár, CSc publikációs jegyzék
4.    Prof. Dr. Rixer Ádám, egyetemi tanár, PhD publikációs jegyzék
5.    Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár, CSc publikációs jegyzék
6.    Prof. Dr. habil. Szabó Imre, egyetemi tanár, PhD publikációs jegyzék
7.    Prof. Dr. Szalma József, egyetemi tanár, DSc publikációs jegyzék
8.    Prof. Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár, DSc publikációs jegyzék

A doktori iskola témakiírói:

1.    Dr. habil. Birher Nándor Máté, egyetemi docens PhD
2.    Dr. habil. Boóc Ádám egyetemi docens, PhD
3.    Prof. Dr. habil. Bruhács János professor emeritus CSc
4.    Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, egyetemi docens, PhD
5.    Dr. Csáki-Hatalovics Gyula egyetemi docens, PhD
6.    Dr. habil. Cservák Csaba egyetemi docens, PhD
7.    Dr. Deres Petronella egyetemi docens, PhD
8.    Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi docens, PhD
9.    Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár, PhD
10.  Dr. Éger György egyetemi adjunktus, PhD
11.  Dr. Fábián Ferenc egyetemi docens, PhD
12.  Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér egyetemi docens, PhD
13.  Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, DSc
14.  Dr. Király Lilla egyetemi doncens, PhD
15.  Dr. habil. Kun Attila egyetemi docens, PhD
16.  Dr. Lajtár István címzetes egyetemi tanár, PhD
17.  Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár, CSc
18.  Dr. Móré Sándor egyetemi adjunktus, PhD
19.  Dr. habil. Osztovits András egyetemi docens, PhD
20.  Prof. Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár, PhD
21.  Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár, CSc
22.  Prof. Dr. Szabó Imre, egyetemi tanár, PhD
23.  Dr. Szabó Zsolt egyetemi adjunktus, PhD
24.  Prof. Dr. Szalma József egyetemi tanár, DSc
25.  Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi docens, PhD
26.  Dr. Tóth András egyetemi docens, PhD
27.  Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, PhD
28.  Dr. Törő Csaba egyetemi docens, PhD
29.  Dr. habil. Udvary Sándor, egyetemi docens, PhD

A doktori iskola intézményen belüli oktatói:

1.    Dr. Belényesi Pál PhD
2.    Dr. habil. Birher Nándor Máté egyetemi docens PhD
3.    Dr. Boóc Ádám egyetemi docens, PhD
4.    Prof. Dr. Bruhács János professor emeritus CSc
5.    Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, egyetemi docens PhD
6.    Dr. Csáki-Hatalovics Gyula egyetemi docens PhD
7.    Dr. habil. Cservák Csaba egyetemi docens PhD
8.    Dr. Deres Petronella egyetemi docens PhD
9.    Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi docens PhD
10.  Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár PhD
11.  Dr. Ercsey Zsombor egyetemi docens PhD
12.  Dr. Éger György tudományos főmunkatárs PhD
13.  Dr. Fábián Ferenc egyetemi docens PhD
14.  Dr. Hargita Eszter PhD
15.  Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér egyetemi docens PhD
16.  Dr. Jakab Éva egyetemi tanár DSc
17.  Dr. Király Lilla egyetemi docens PhD
18.  Dr. habil. Kun Attila egyetemi docens PhD
19.  Dr. Lajtár István c. egyetemi tanár PhD
20.  Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár CSc
21.  Dr. Molnár István János egyetemi docens PhD
22.  Dr. Móré Sándor egyetemi adjunktus PhD
23.  Prof. Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár PhD
24.  Dr. habil. Osztovits András egyetemi docens PhD
25.  Dr. Polyák Gábor PhD
26.  Prof. Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár PhD
27.  Prof. Dr. Stipta István egyetemi tanár CSc
28.  Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár PhD
29.  Dr. Szabó Zsolt egyetemi adjunktus PhD
30.  Prof. Dr. Szalma József egyetemi tanár DSc
31.  Dr. habil. Szuchy Róbert, egyetemi docens PhD
32.  Dr. Tomka János főiskolai tanár PhD
33.  Dr. Tóth András egyetemi docens PhD
34.  Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens PhD
35.  Dr. Törő Csaba egyetemi docens PhD
36.  Dr. Udvary Sándor egyetemi docens PhD

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube