Infokommunikációs szakjogász (LL.M.)

szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
A képzés célja olyan infokommunikációs szakjogászok képzése, akik jogi szakképzettségükhöz az informatikai, távközlési és médiaszektort érintő, a – társadalomtudományi, műszaki, gazdasági – társtudományok eredményeire is alapozott speciális jogi ismereteket szereznek.

Kinek ajánljuk a képzést:
A képzés olyan diplomás jogászoknak ajánlható, akik érdeklődnek a média, távközlés, adatvédelem szabályozása, a szerzői jog iránt és a már megszerzett gyakorlati tapasztalataikat kívánják elmélyíteni, rendszerezni, esetleg ezeken a jogterületeken kívánnak működni, amelyhez megfelelő mélységű ismeretanyag elsajátítására van szükségük.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 4 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Infokommunikációs szakjogász. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.

Szakfelelős: Dr. Tóth András Ph.D tanszékvezető, egyetemi docens

Önköltség:
1.    félév: 250.000,- Ft
2.    félév: 250.000,- Ft
3.    félév: 250.000,- Ft
4.    félév: 60.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Jelentkezési határidő: 2019. június 28.

Jelentkezés módja:
Jelentkezés kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzés weboldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik: http://www.kre.hu/ajk/index.php/tk-felveteli-informaciok

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék


A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények

 

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube