Infokommunikációs szakjogász (LL.M.)

szakirányú továbbképzési szak

Kinek ajánljuk a képzést?
A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki – amellett, hogy az előírt felvételi feltételeknek megfelel – szakképzettségükhöz az informatikai, távközlési és médiaszektort érintő, a – társadalomtudományi, műszaki, gazdasági – társtudományok eredményeire is alapozott speciális jogi ismereteket kívánnak szerezni.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Jogi és igazgatási

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerezhető ismeretek, tudáselemek, a szakképzettség alkalmazási lehetőségei:

Elsajátítandó kompetenciák
A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket, hogy átlássák a szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazható jogi megoldásokat. Segítséget nyújt továbbá a képzés ahhoz is, hogy a szakterületen tevékenykedő jogászok a megszerzett szakmai ismeretek birtokában képesek legyenek kapcsolatot teremteni, együttműködni a szakterület más szakmai felkészültségű szakembereivel a felmerülő jogi problémák kezelésében és megoldásában.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
Az infokommunikációs szakjogászok ismerik a technológiai fejlődés következtében megjelenő új szabályozási igényeket, alkalmazni tudják a gyorsan változó, jogágakon átnyúló szabályozási eszközrendszert, és széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a vonatkozó európai közösségi jogi és külföldi szabályozási megoldásokról.

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés során megszerezhető ismeretek hasznosíthatók egyrészt az infokommunikációs piac szereplőinek gyakorlatában, az informatikai-, távközlési- és médiavállalkozások tevékenysége során felvetődő sajátos jogi problémák kezelésében, másrészt az infokommunikációs piac szabályozását és felügyeletét ellátó igazgatási szervek szakembereinek munkájában. A szakképzettség sajátos hasznosítási lehetősége az adatvédelmi törvény 2003. évi módosításával megalkotott intézmény, a szervezeti adatvédelmi felelős.

A képzés időtartama és formája:
A levelező tagozatos képzés időtartama 3+1 félév (a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére ebben a félévben kerül sor).

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Infokommunikációs szakjogász

Önköltsége:
1-3. félév: 200.000,- Ft/félév, 4. félév: 50.000,- Ft.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
90

Felvételi feltételek:
Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, jogász szakképzettség A képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

Jelentkezés határideje
2018. augusztus 31.

Jelentkezés módja:
Kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzések kezdőoldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik.

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kollégánktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu

Telefon: 06 1 370 8601 / 111-es mellék

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube