A Tehetséggondozás napja- elismerés a XXXIII. OTDK résztvevőinek

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében 2017. június 28-án nagy sikerrel lezajlott a Tehetséggondozás napja.

Tehetségpont a KRE ÁJK-n

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán Tehetségpont alapítására került sor. A Tehetségpont feladata többek között a tehetséges hallgatók felfedezése, valamint személyre szabott információkkal való ellátásuk.

A tehetséggondozás napja az Állam-és Jogtudományi Karon

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar büszke arra, hogy hallgatói - mind az összdíjazás arányát, mind a helyezettek számát tekintve – a KRE ÁJK eddigi legjobb eredményeit érték el a XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának versenyein.
2017. június 28-án a Kar vezetősége egy fogadás keretében szeretné megköszönni az OTDK-n részt vett hallgatók és konzulenseik munkáját, mellyel jelentősen hozzájárultak a Kar hírnevének öregbítéséhez.
Dr. Törő Csaba dékán ünnepélyes megnyitóját követően Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes beszámol a karon folyó tehetséggondozásról, Dr. Dobrocsi Szilvia pedig a Kari OTDK fontosságáról beszél, majd sor kerül az emléklapok átadására, a rendezvény állófogadással zárul.  
Időpont: 2017. június 28. szerda 16.00
Helyszín: KRE ÁJK mfszt. 10. (Kari tanács terem)

Tablófotózás- pótalkalom

A 2016/2017. őszi és tavaszi félévben tanulmányaikat befejező (sikeres záróvizsgát tett) hallgatók számára, akik nem jelentek meg az előző alkalmak során, pótfotózást hirdet az Állam-és Jogtudományi Kar.

2016 június

 • Felhívás Alap-, Mester-, Doktori-, képzésben résztvevő hallgatók és posztdoktorok számára Kutatói Ösztöndíjra

  Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjpályázatokat hirdet alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatására.
   
  A pályázatok benyújthatók: 2016. június 10 - 27.
   
  További részletek itt.

 • Felvételi a Bocskai István Kollégiumba


  A Károli Gáspár Református Egyetem BOCSKAI ISTVÁN KOLLÉGIUMA felvételt hirdet a 2016/2017-es Tanévre felső éves hallgatóknak. 
  A felvételi kérelmet a Kar Dékáni Hivatalába, vagy a Kollégiumi Bizottság tagjainak kell eljuttatni. A kérelemhez csatolni kell a hallgató által aláírt bentlakási megállapodást!
   
  Határidő: 2016 június 13. 
   
  A kollégiumi férőhelyre való pályázati lehetőségről az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat.
  Kollégiumi felvételi hirdetmény
  Kollégiumi Felvételi Kérelem

Nemzetközi szimpózium a Hittudományi Karon

 

2015. június 28-július 1. között négy napos nemzetközi konferenciát szervez „Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature” címmel Egyetemünk Hittudományi Kara  és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola.
A konferencia előadásai két helyszínen tekinthetők meg:
KRE Hittudományi Kar (1091 Budapest, Ráday u. 28.)
Sapientia Főiskola, Díszterem (1052 Budapest, Piarista köz 1.)
 
Az angol nyelvű konferencia programja itt érhető el.


Zlinszky János halála

 

Megrendüléssel értesültünk Zlinszky János professzor, volt alkotmánybíró, a római jog kiváló szakértőjének haláláról. A jogtudomány területén maradandót alkotó Zlinszky János példaként szolgál a következő jogásznemzedékek számára. Zlinszky János pályafutását a bolsevik diktatúra igyekezett megtörni, de az ország valamennyi egyeteméről történt kitiltása és kitelepítése ellenére kitartó szorgalmával felülemelkedett a nehézségeken. Munkájában a tökéletességre törekedve ácsként, később vállalati jogászként és ügyvédként dolgozott. Marton Géza örökségét folyamatosan ápolva csak ötvenöt évesen kapott lehetőséget a római jog oktatására. Kiemelkedő egyetemi oktatóként és vezetőként diákok ezreinek jövőjére volt hatással. Több mint háromszáz tudományos közlemény szerzője, számos tudományos társaság tagja és kitüntetés birtokosa volt. Alkotmánybíróként elévülhetetlen érdemeket szerzett az új magyar demokratikus jogállam megszilárdításában és az alkotmányos kultúra megteremtésében, a magyar magánjog megújítását az új Polgári Törvénykönyvet megalkotó Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként mozdította elő. Zlinszky Jánosnak a római jog kutatása és megismertetése terén játszott kiemelkedő szerepéért, az erkölcs és jog összhangja érdekében végzett munkásságáért, valamint iskolateremtő szerepvállalásáért Trócsányi László miniszter 2014. szeptember 8-án a Deák Ferenc-díjat adományozta.


Forrás: kormány.hu
(IM)


Szilágyi Áron Európa-bajnok


Forrás: MTI/Beliczay László 

Egyetemünk pszichológia szakos hallgatója, Szilágyi Áron nagyszerű vívással, sérülése ellenére aranyérmet nyert a montreux-i Európa-bajnokságon.

Szívből gratulálunk!

A döntőig vezető versengésről részletesen itt lehet olvasni.


Már lehet jelentkezni a 10. Szélrózsára!

2014. július 16-20. között rendezik meg immár 10. alkalommal a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozót. A kétévente megrendezésre kerülő eseménynek idén Soltvadkert ad otthont, központi témája pedig a „szárnyalás” lesz Ézsaiás könyve 40. részének 31. verse alapján: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok…”. A találkozóra már megkezdődött a regisztráció, bővebb információval a rendezvény honlapja szolgál: www.szelrozsatalalkozo.hu.

A találkozón Egyetemünk is képviselteti magát a Lehetőségek Piacán.


Áldott Pünkösdi Ünnepet kívánunk!


A Károli Gáspár Református Egyetem Vezetősége minden kedves hallgatójának, munkavállalójának és partnerének áldott Pünkösdi Ünnepet kíván.


Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube