Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely

A kutatóműhely célja és feladata:

A Kutatóműhely elősegíti a kutatók tudományos munkáját, biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szalmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését. 
A Kutatóműhely feladata a bűnügyi tudományok rendszerén belül, annak valamennyi területére kiterjedően, a büntető anyagi jogi, büntető eljárási-jogi, büntetés-végrehajtási jogi, kriminológiai és kriminalisztikai tárgyú tudományos kutatások folytatása, különös tekintettel Magyarország Alaptörvényének és a vonatkozó sarkalatos törvények büntető igazságszolgáltatásra gyakorolt hatásának vizsgálatára.A kutatóműhely tagjai:
Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens
Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár
Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi adjunktus


Demonstrátorok:
Bukics Szandra
Tislerics Renáta


A Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelyének kutatási beszámolói
2011/2012-es tanév
2012/2013-as tanév
2013/2014-es tanév
2014/2015-ös tanév
 
Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelyének Szervezeti és Működési Szabályzata

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Gyenesei Leila
Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Tibolya Péter
Szabó Gabriella Tímea

Youtube