Demonstrátori pályázat

 

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2016/2017-es AKADÉMIAI ÉVRE


A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Demonstrátori Szabályzata alapján a 2016/2017-es akadémiai évben a II., III., IV. és V. éves nappali és levelező munkarendű  hallgatók jelen felhívás alapján pályázatot nyújthatnak be

demonstrátori megbízás

elnyerésére.

A pályázat tartalmi elemeit és a demonstrátor általános feladatait a fent említett szabályzat tartalmazza, amely a hirdetőtáblán és a Kar honlapján megtekinthető.

A 2016/2017-es akadémiai évben az alábbi oktatási szervezeti egységek várják a hallgatók jelentkezését:

ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK
BÜNTETŐJOGI, BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGI TANSZÉK
EURÓPAI JOGI ÉS NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK
INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI TANSZÉK
JOGTÖRTÉNETI, JOGELMÉLETI ÉS EGYHÁZJOGI TANSZÉK
KERESKEDELMI JOGI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK
KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK
MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
POLGÁRI JOGI ÉS RÓMAI JOGI TANSZÉK
GAZDASÁG- ÉS VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETE

Az aláírt pályázati dokumentációt (pályázati és értékelő lap; kapcsolódó igazolások) zárt borítékban, nevük és NEPTUN-azonosítójuk feltüntetésével – az illetékes tanszék- illetve intézetvezetőnek címezve –  a tanszéki hallgatói ügyfélszolgálaton kell leadni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

A határidő után érkezett, hiányos, az előírásoknak nem megfelelő pályázatokat az elbírálásból kizárjuk. A pályázati eredményekről hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.


Budapest, 2016. szeptember 14.

Gál László sk.
 kari igazgató

 

ÁJK Demonstrátori szabályzat 2016-2017

Pályázati űrlap és értékelő lap 2016-2017

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube