Tanulmányi Kisokos - GYIK

VIZSGAJELENTKEZÉS, EGYÉB VIZSGASZERVEZÉSI  
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK:

 

1.    Mikor emel a tanszék limitet, vagy van-e limitemelésre lehetőség? Hová lehet küldeni az ezzel kapcsolatos kéréseket?

• A limitemelést csak és kizárólag az oktató/ tanszékvezető engedélyezheti. Igényt e-mailen keresztül fogadunk el. 

• Neptun: A vizsgák létszámlimitjének változásai nyomon követhetők a hallgatói Neptun-felületen a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpont alatt (Félév és Tárgy szűrési lehetőséggel) a Fő/Limit (Vizsga limit) oszlopban. Itt mindig az éppen aktuális adatok látszódnak.

• A létszámemeléssel kapcsolatos kéréseket, kérdéseket (éppen úgy, mint minden más vizsgával kapcsolatos kérdést) az ajk.tanulmanyi@kre.hu címen fogadunk.


2.    Mit kell tudni az ismétlővizsga-jelentkezés menetéről?

• A hallgató tantárgyanként két alkalommal kísérelheti meg újra a vizsga letételét az adott vizsgaidőszakban (javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga). Az ismétlő javítóvizsgát díj befizetése után lehet letenni a vizsgaidőszakra kiírt vizsgaidőpontokban. Az oktatási szervezeti egység a vizsgaidőszak utolsó hetében köteles az utolsó előtti hétig sikertelenül próbálkozó és ismétlővizsgára kötelezett hallgatók számára vizsgaidőpontot biztosítani a vizsgaidőszak utolsó hetében. Amennyiben a hallgató a vizsgaidőszak utolsó hetében kísérli meg első alkalommal a vizsga letételét, annak sikertelensége esetén az oktatási szervezeti egység nem köteles újabb vizsgaidőpont kijelölésére.

• Neptun: Vizsgadíjat a harmadik és további vizsga esetén kell fizetni úgy, hogy a hallgató a Neptun-felületének Pénzügyek/Befizetés menüpontjában Tétel kiírás opcióra kattintva kiírja magának a díjtételt. Fizetési jogcímnél az „Ismételt vizsgadíjat”, félévnél értelemszerűen az aktuális félévet, Tárgyaknál azt a tantárgyat kell kiválasztani, amiből harmadik vagy további alkalommal szeretne vizsgázni.

• Figyelem! IV-díjtételt a Tanulmányi Hivatal nem ír ki a hallgató helyett. A tantárgyismétlők esetében az előző tantárgyfelvétel során tett vizsgákat is be kell számítani, tehát a gyakorlatban előfordulhat, hogy a  tantárgyismétlő hallgatónak ezen vizsgaidőszakban tett első vizsgája – amennyiben ez a vizsga az adott tantárgyból legalább a harmadik vizsga – már térítési díj köteles.


3.    Írásbeli vagy szóbeli lesz a vizsga?

• Neptunban lehet erről tájékozódni, de ezt nem kötelező megadni, a tanszék dönti el. Tájékoztató jelleggel fel szoktuk tüntetni a Neptunban, az oktató is jelezheti a hallgatók felé.

• Neptun: A vizsga típusa megtekinthető a hallgatói Neptun-felületen a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpont alatt (Félév és Tárgy szűrési lehetőséggel) a Típus oszlopban.


4.    A vizsgalapon szerepelnem kell, nem elég, ha csak bejövök és ráírom kézzel?

• Csak akkor jöhet a hallgató vizsgára, ha aktív vizsgajelentkezéssel rendelkezik.

• Neptun: Minden egyes vizsgára, amit a hallgató le kíván tenni, kötelező feljelentkezni a Neptunban a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüponton a sor jobb oldalán található Lehetőségek („+”) opcióra kattintva és a Jelentkezés lehetőséget választva. A rendszer minden jelentkezésre visszajelzést ad (sikeres: „√”; sikertelen: „×”).


5.    Meddig tudok egy vizsgára feljelentkezni? Meddig tudok lejelentkezni, ha felvettem egy vizsgát, de mégsem fogok tudni elmenni?

• Neptun: A meghirdetett vizsgákra a vizsga kezdési időpontjától visszafelé számított 24. óráig lehet a Neptunban feljelentkezni, illetve ugyanez igaz a vizsgáról való lejelentkezésre is. A 24 órás limitbe természetesen a hétvégi napok is beleszámítanak. Példa: ABC tantárgy írásbeli vizsgája 2014. június 2-án (hétfőn) 10.00-12.00-ig van kiírva. Ez esetben a rendszer a fel- és lejelentkezést 2014. június 1. (vasárnap) 09.59-ig engedi. Érdemes a fel- és lejelentkezést nem az utolsó pillanatra hagyni, mert probléma esetén már nem lesz idő segítséget kérni, és a hallgató lemaradhat a vizsgáról!


6.    Vizsgaidőszakon kívüli vizsgák rendje

• Vizsgát a szorgalmi időszakban, indokolt esetben, legkorábban a szorgalmi időszak vége előtt két héttel – a tantárgyfelelős oktató egyetértésével – az oktatási dékánhelyettes engedélyével lehet tenni. Csoportos vizsga nem engedélyezhető. A vizsga napját a vizsgáztató oktató jelöli ki.  Vizsgát a vizsgaidőszak után kellően indokolt esetben (pl. külföldi ösztöndíj) a TB külön engedélyével lehet tenni. Az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig lehet a Tanulmányi Osztályon előterjeszteni. 

• Neptun: A vizsgaidőszakon kívüli vizsga ugyanúgy meg van hirdetve a Neptunban, mint a többi vizsga. A kijelölt vizsgajelentkezési időszakon belül a hallgató köteles a Neptunon keresztül feljelentkezni a vizsgaidőszakon kívüli vizsgára is. Amennyiben a vizsgaidőszakon kívüli vizsga a vizsgaidőszak lezárulta után esedékes, a kijelölt vizsgaidőpontra a Tanulmányi Bizottság határozata alapján a Tanulmányi Hivatal jelentkezteti fel a hallgatót.


7.    Mikor kerül be a jegy? Nem lehetne most beírni?

• Neptun: Vizsgaeredmény Neptunba történő beírásáról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld a hallgatónak, ez belépést követően a hallgatói felület Beérkezett üzenetei között tekinthető meg. Figyelem! Egyéni beállítási lehetőség: ha a hallgató szeretné, hogy a vizsgaeredmény beírásáról ne csak a Neptunjába, hanem privát postafiókjába is üzenetet kapjon, Neptun felületén az Üzenetek boxban a Beállítások opciót választva, majd az Automatikus értesítések fülre kattintva ki tudja választani és el tudja menteni ezt a lehetőséget is.


8.    Ki fog a szóbelin vizsgáztatni? Lehetne általam választott oktatóhoz kerülni?

• A tanszék köteles megjelölni az oktatók azon csoportját, akik az adott tárgyból vizsgáztathatnak. Konkrétan az adott napon vizsgáztató oktatót nem kell megadni. A vizsgáztató oktató pedig nem válaszható.

• Neptun: A vizsgáztató(k) megtekinthető(k) a hallgatói Neptun-felületen a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpont alatt (Félév és Tárgy szűrési lehetőséggel) az Oktatók oszlopban.

• Melyik teremben lesz a vizsga? Nem látom a Neptunban…

• Neptunban a vizsga helye minden esetben meg van jelölve; oktatói szobák esetén a megjegyzés rovatban.

• Neptun: A vizsga helye megtekinthető a hallgatói Neptun-felületen a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüpont alatt (Félév és Tárgy szűrési lehetőséggel) a Termek oszlopban. Amennyiben a vizsga az oktató szobájában kerül megrendezésre, a vizsga(tárgy) nevére kattintva látható a Megjegyzés rovat, ahol a szobaszám megjelenik.


9.    Ha nem jelentem meg, akkor is bekerül az elégtelen?

• Ebben az esetben a „nem jelent meg” bejegyzés kerül rögzítésre.

• Neptun: A vizsgáról való igazolatlan távolmaradást az illetékes oktató, illetve tanszék berögzíti a Neptunba. Ez megtekinthető a Vizsgák/Felvett vizsgák Megjelent oszlopában (megjelent: „√”; nem jelent meg: „×”). A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás csökkenti a hallgató által térítésmentesen igénybe vehető lehetőségek számát.10.    Nem tudnának feljelentkeztetni a holnapi vizsgára?

• Erre nincs lehetőség, a hallgató saját maga köteles vizsgára jelentkezni a vizsga időpontja előtt legkésőbb 24 órával. 
•  Ld. 4., 5., 6. kérdés


11.    Beleszámít az átlagomba, ha nem teljesítek egy tárgyat?

• Neptun: A nem teljesített tantárgy úgy befolyásolja a tanulmányi átlagot, hogy nem jár érte kreditpont, tehát minden nem teljesített tárggyal alacsonyabb lesz az átlag; megfordítva: minél több tantárgyat teljesít a hallgató és minél több kreditet szerez, az átlaga annál magasabb lesz. Súlyozott tanulmányi átlag (STÁ) képlete:

• STÁ= összes (teljesített kredit x érdemjegy) osztva összes (teljesített kredit)
A nem teljesített tantárgy nem csak az átlagot, hanem az ún. kreditindexet (KI) és korrigált kreditindexet (Korr.KI) is befolyásolja az alábbiak szerint:
KI=∑(félévben teljesített kredit x érdemjegy) / 30 kredit
Korr.KI=KI x összes(félévben teljesített kredit) osztva összes (vállalt kredit)


12.    Mennyi az IV díj? Hol található a Szolgáltatási és díj táblázat?

• Az ismétlő javítóvizsga díja 5000 Ft, ez a szolgáltatási szabályzatban olvasható:
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

• Neptun: Amikor a hallgató kiírja magának az ismétlő vizsga díját (ld. 2. kérdés), a rendszerben automatikusan az 5000 Ft-os díjtétel fog megjelenni.


13.    Kaptam e-mailen az oktatótól engedélyt, hogy holnap vizsgázhassak. Feltesznek a vizsgára?

• Nincs ilyen módon való engedélyeztetés. Hallgató megkeresi az oktatót, akitől írásos visszajelzés szükséges az engedélyezett vizsganapról, melyre a hallgató ugyanúgy köteles jelentkezni.


14.    Mi történik, ha nem jövök el a vizsgára, amire feljelentkeztem?

• „Nem jelent meg” bejegyzés kerül rögzítésre, ilyen esetekben a szolgáltatási szabályzat tartalmazza a térítendő díjat. 

• Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely a hallgató önhibáján kívül, külső körülmények miatt következett be. Az igazolást a külső körülmény megszűntét követő 3 munkanapon belül az illetékes oktatási szervezeti egységre kell személyesen vagy postai úton eljuttatni. A külső körülmény megszűntének időpontját a hallgatónak kell hitelt érdemlően igazolnia.Figyelem! Az igazolásokat a hiánytalanul kitöltött kérelem-sablonnal (ÁJK-Igazolási kérelem-2013-2014-2) együtt a Tanulmányi Hivatal ügyfélszolgálatára kell eljuttatni!


15.    Miért nem látok XY tárgyból vizsgát kiírva?

• A tárgy teljesítése nem vizsgához kötött (pl: gyakorlati tárgyak).

• Neptun: A kurzus típusa megtekinthető a hallgatói Neptun-felületen a Tárgyak/Felvett kurzusok menüpont alatt (Félév szűrési lehetőséggel) a Kurzus típusa oszlopban.


16.    Leadhatom még a tárgyat? Milyen engedély kell hozzá?

• Minden esetben a Tanulmányi Bizottsághoz kell kérelemmel fordulni.


17.    Mi történik, ha XY tárgyat nem teljesítem?

• A ráépülő tárgyat nem tudja felvenni; újbóli felvétel kell az adott tárgyból, mely 2014/2015 tanévtől már II. tárgyfelvételtől díjfizetéssel jár. 

• Ha egy tantárgyat a hallgató a felvétel félévében nem tud teljesíteni, úgy egy későbbi félévben a tárgyat újra felveheti. Ugyanazt a tantárgyat a hallgató tanulmányai során legfeljebb háromszor veheti fel. Negyedik tantárgyfelvétel csak dékáni méltányossági kérelemmel lehetséges (2014/2015 díjköteles).

• A nem teljesített tantárgy befolyásolja a tanulmányi átlagot, kreditindexet és korrigált kreditindexet, ld. 12. kérdés.


18.    Levizsgázhatok, ha nem vettem fel a vizsgát? Valami rossz volt a Neptunommal.

• Csak akkor jogosult a hallgató vizsgázni, ha a vizsgára a Neptunban feljelentkezett.

• Neptun: Kérjük, hogy sikertelen vizsgajelentkezés esetén először ellenőrizze a 24. pontban leírt lehetséges eseteket. Ha továbbra sem tud vizsgára jelentkezni, időben kérjen segítséget a Tanulmányi Hivatal munkatársaitól (személyesen, telefonon vagy e-mailben)!


19.    Mik a követelmények a vizsgán? Merre található a tematika?

• Tematika a Neptunban található, a követelmények az órákon elhangzottak alapján, valamint a meghirdetett vizsgák megjegyzés rovatában találhatók.

• Neptun: a tárgyak tematikái a hallgatói Neptun-felületen a Tárgyak/Felvett tárgyak menüpontban találhatók (Félév szűrési lehetőséggel), a tárgy nevére kattintva, majd a feljövő Tárgy adatok felületen az Alapadatok fülre kattintva, ezen belül a Leírás mezőben.


20.    Mit jelent a NEPTUN „nincs vizsgajelentkezési időszak” üzenete?

• Neptun: Jelentheti pontosan azt, hogy nincs vizsgajelentkezésre kijelölt időszak. Ez ellenőrizhető a hallgatói Neptun-felület Információ/Időszakok menüpontjában (Félév szűrési lehetőséggel). Érdemes figyelni a meghirdetett vizsgák esetében az esetlegesen beállított ún. egyedi vizsgajelentkezési időszakot: Vizsgák/Vizsgajelentkezés (Félév szűrési lehetőség), majd vizsga(tárgy)ra kattintva Alapadatok felületen jelenik meg az egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete/vége, ha van ilyen beállítva.

• Neptun: Elképzelhető, hogy a vizsgajelentkezés valami miatt nem lehetséges, ez esetben ld. 24. kérdés.


21.    Elektronikusan elküldhetem-e az orvosi igazolásomat?

• Nem, csak eredetit tudunk elfogadni. A Kar honlapján található igazolási kérelemmel együtt lehet csak benyújtani.
• Ld. 15. kérdés


22.    Hogyan lehet az oktatókkal kapcsolatba lépni?

• E-mailen keresztül, vagy vizsgák előtt/után, amennyiben az oktató kiléte publikus.

• Az oktatók publikus e-mail címei és fogadóórái a www.kre.hu/ajk oldal bal oldali menüjének alján találhatók az Oktatók/Oktatók fogadóórái menüpont alatt.


23.    Miért nem tudok vizsgára jelentkezni?

• A tárgy vizsgájának előfeltétele nem teljesült (pl. aláírás megszerzése, szeminárium teljesítése).

• Rendelkezhet tartozással, amelyet nem egyenlített ki. A Neptun rendszerben a Pénzügyek/Befizetés menüponton az Aktív tételek szűrésével ellenőrizhető, illetve ugyanitt lehet ellenőrizni azt is, hogy van-e pénz a gyűjtőszámlán. Figyelem! Sok esetben a hallgató átutalta a szükséges összeget, de a Neptunjában nem tette teljesítetté a tételt, ezért az továbbra is tartozásként jelentkezik. Kérjük, ellenőrizzék pénzügyi díjtételeik teljesítettségét és gyűjtőszámlájukat!

• Már van aktív vizsgajelentkezése, vagy előző vizsga eredménye még nem került be. Ha korábbi félévben jelentkezett a tárgyból vizsgára, de az oktató nem írt be érdemjegyet, az is hiányzó vizsgaeredményként jelentkezik.

• Nincs vizsgajelentkezési időszak: a hallgatói Neptun-felület Információ/Időszakok menüpontjában (Félév szűrési lehetőséggel) ellenőrizhető.

• Nincs vizsgajelentkezési időszak: egyedi vizsgajelentkezési időszak van a vizsgára beállítva, ami a Vizsgák/Vizsgajelentkezés (Félév szűrési lehetőség), majd vizsga(tárgy)ra kattintva Alapadatok felületen ellenőrizhető.

• A Neptun rendszer a vizsga kezdete előtt 24 órával korábban zár és a hallgató már a 24 órán belül akar a vizsgára feljelentkezni vagy erről lejelentkezni. Ld. még 5. kérdés.

• A tárgyból már volt két sikertelen vizsgakísérlete (ide tartoznak a korábbi félévek vizsgakísérletei és a vizsgáról való igazolatlan távolmaradások is). Ebben az esetben csak adott tárgyból nem tud vizsgára jelentkezni, a többiből igen. Teendő: IV díjkiírás és befizetés, ld. részletesen 2. kérdésnél.

• A vizsga nem látható, mert a hallgató nem vette fel Neptunban a tárgyat.

• A vizsga nem látható, mert a hallgató nem az aktuális félév vizsgáit listázza. A Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüponton mindig az aktuális félévre (jelen esetben: 2013/14/2) kell szűrni.


Eredményes vizsgát kívánunk!
Amennyiben a fenti tájékoztatóból kérdésére nem kap választ, az ajk.tanulmanyi@kre.hu címen szíveskedjen érdeklődni.

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube