Tantárgybefogadás 2016/2017

A tanszék felé 2017. február 24-ig van lehetőségük megküldeni elektronikus úton a dokumentumokat.

A fenti határidő után beérkezett kérelmek már NEM kerülnek befogadásra.

A kérelmeket 2017. március 3-ig lehet az oktatói véleményekkel a Tanulmányi Osztály ügyfélszolgálatán leadni.


FONTOS:

Az ügyfélszolgálaton csak azok a kérelmek kerülnek átvételre, amelyekhez csatolják

Bármelyik feltétel hiányzik, a hallgatói ügyfélszolgálaton nem kerül átvételre a kérelem.

A benyújtott – oktatói véleményt is tartalmazó –kérelmet a Kreditátviteli Bizottság bírálja el.

A KREDITÁTVITELI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MENETE ÚJRA FELVETT HALLGATÓNK ESETÉN:

Azon hallgató esetén, aki újabb felvételi eljárás keretében létesített hallgatói jogviszonyt az ÁJK valamely képzésén, az alábbi nyomtatványt töltse ki és a tanszékek felé küldje meg legkésőbb 2017. február 24-ig.

Ezen esetben tematikákat nem kell összehasonlítani és mellékelni.

A tanszéki választ követően 2017. március 4-ig a Tanulmányi Osztályon félfogadási szobájában adják le a kérelmet az oktatói véleményekkel együtt.

A KREDITÁTVITELI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MENETE MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TELJESÍTETT TANTÁRGYAK ESETÉN:

1. A korábban tanult ismeretanyag és a KRE ÁJK-n befogadni kért tárgy tematikai egyezőségére vonatkozó nyomtatvány kitöltése (nyomtatvány oktatói hozzájáruláshoz).

2. Az

- 1. pont szerinti nyomtatványt és,
- a befogadni kért tárgy hitelesített tematikáját és,
- a tárgy teljesítését igazoló hitelesített leckekönyvmásolatot / kreditigazolást
be kell szkennelni színesben és az KRE ÁJK-n oktatott tárgy tanszékének kreditátviteli email címére elküldeni. (Lásd a lap alján)

3. Az e-mailre egy oktató fog válaszolni. Az oktató vagy támogatja a tantárgybefogadást, vagy nem.

4. Az oktató e-mailjét, a hozzájárulási nyomtatványt, a hitelesített leckekönyvet és a hitelesített tantárgyi tematikát kell a kreditátviteli kérelemhez (Tantárgybefogadási kérelem 2016/2017.) csatolni az ügyfélszolgálaton leadni, a szolgáltatási díj NEPTUNON keresztül történő megfizetése mellett.

Kérjük, hogy pontos tantárgynevet írja be mind az előzetes tanulmányai során teljesített, mind a KRE-n oktatott tantárgyakra vonatkozóan.

5. A Kreditátviteli Bizottság az oktatói vélemény alapján meghozza döntését.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- A befogadni kért tárgy tematikájának tanéve és az érdemjegy megszerzésének tanéve azonos kell, hogy legyen (Ha valaki 2010/2011 tanévben teljesítette a tárgyat a tantárgyi tematika feleljen meg az akkor oktatott tantárgy tartalmának, azaz nem csatolhat 2008. tanévből származó tematikát a tárgyhoz).

- Az e-mail küldés során a tárgy mezőben ÁJK_kredátv_MintaMárton(hallgató neve)_tantárgynév(közgazdaságtan)_képzésneve(emberi erőforrások alapképzés)_20160908 (küldés napjának dátuma) szerepeljen.

- A csatolt dokumentumok esetében a fájl elnevezés az ÁJK_Minta Márton (név) _PPTE (korábbi intézmény rövidítve) polg(befogadni kért tárgy neve rövidítve)_tematika/leckekönyv elnevezés legyen,

- Szakdolgozat nem fogadható be, csak legfeljebb évfolyamdolgozatként. (Évfolyamdolgozat évfolyamdolgozatként).

- Évfolyamdolgozat esetében a hallgatónak kell az évfolyamdolgozatot elektronikusan megküldeni arra a tanszéki kreditátviteli e-mail címre, amely tanszékhez a dolgozat témája alapján tartozhat.

- Más felsőoktatási intézményben tanult, de a KRE ÁJK-n nem létező tárgy esetében kérelmezhető, annak a tárgynak szabadon választható tárgyként való befogadása, úgy hogy ebben az esetben közvetlenül az ügyfélszolgálaton adható be a kérelem.

- Egy kérelem egy tárgy elve érvényesül, azaz egy kérelemmel egy tárgy kerül befogadásra

- Amennyiben 3db-nál több kérelmet nyújt be, használja az összesítő lapot. Ennek alapján a hallgató is nyomon tudja követni, hogy összesen mennyi kérelmet adott le.

TANSZÉKEK KREDITÁTVITELI E-MAIL CÍMEI:

ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK: alk.kreditatvitel@kre.hu
BÜNTETŐJOGI, BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS – VÉGREHAJTÁSI JOGI TANSZÉK: bej.kreditatvitel@kre.hu
EURÓPAI JOGI ÉS NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK:eujnjt.kreditatvitel@kre.hu
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS: lek.kreditatvitel@kre.hu 
INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI TANSZÉK: mej.kreditatvitel@kre.hu
JOGTÖRTÉNETI, JOGELMÉLETI ÉS EGYHÁZJOGI TANSZÉK :jot.kreditatvitel@kre.hu
KERESKEDELMI JOGI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK :kej.kreditatvitel@kre.hu
KÖZGAZDASÁGI TANSZÉK: kgd.kreditatvitel@kre.hu
KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK: kig.kreditatvitel@kre.hu
MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK :muj.kreditatvitel@kre.hu
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK: pej.kreditatvitel@kre.hu
POLGÁRI JOGI ÉS RÓMAI JOGI TANSZÉK: pol.kreditatvitel@kre.hu
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETE: tnti.kreditatvitel@kre.hu

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube