Digitális gazdasági szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

Digitális gazdasági szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

DGSZJ foto

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevőket végig vezesse a digitális gazdaság legaktuálisabb jogi és szabályozási kérdésein, rendszerezett áttekintést nyújtva a digitális gazdaság legfontosabb jogi aspektusairól. A képzés a digitális gazdaság főbb jogi aspektusával foglalkozik, a digitális gazdaságra jellemző legfontosabb jogi kérdéseket szerteágazóan és rendszerezetten kívánja bemutatni. A végzettek eszközt kapnak a technológiák jelentette jogalkotási kihívások kezeléséhez, és a legmodernebb technológiák jogi kérdéseinek megválaszolásához.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 3 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Digitális gazdasági szakjogász. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.

Szakfelelős: Dr. Tóth András Ph.D tanszékvezető, egyetemi docens

Önköltség:
1. félév: 220.000,- Ft
2. félév: 220.000,- Ft
3. félév: 80.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Jelentkezési határidő: 2019. június 28.

Jelentkezés módja:
Jelentkezés kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzés weboldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik: http://www.kre.hu/ajk/index.php/tk-felveteli-informaciok

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék

 

A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények

Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

Alapjogvédelmi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a végzettek alkalmassá váljanak a hazai és nemzetközi alapjog-érvényesítő fórumok (különösen Alkotmánybíróság, NAIH, EBH, Emberi Jogok Európai Bírósága) előtt eljárjanak, illetve ezen szervekben helyezkedjenek el, továbbá az általános jogi eljárások során az alapjogias jellegű jogintézményeket azonosítsák és megfelelően alkalmazzák.

A képzés időtartama és formája:
A képzési időtartama 3 félév, a képzés őszi félévben indul. Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve szombati napokon zajlik.

A képzés elvégzése után megszerezhető szakképzettség:
Alapjogvédelmi szakjogász. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (6) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.

Szakfelelős: Dr. habil. Cservák Csaba Ph.D tanszékvezető, egyetemi docens

Önköltség:
1.    félév: 220.000,- Ft
2.    félév: 220.000,- Ft
3.    félév: 80.000,- Ft

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Jelentkezési határidő: 2019. június 28.

Jelentkezés módja:
Jelentkezés kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzés weboldalán található jelentkezési felület kitöltésén keresztül történik: http://www.kre.hu/ajk/index.php/tk-felveteli-informaciok

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb tájékoztatást kérhet kollégáinktól:

Kujbus Judit
szakirányokért felelős oktatási referens

Váradi Szabina
szakirányokért felelős oktatási referens

E-mail: ajk.szakirany@kre.hu
Telefon: (+36-1) 370-8601 / 111-es mellék


A képzéshez kapcsolódó dokumentumok:

Mintatanterv
Képzési és kimeneti követelmények

Ibolya Tibor

 

Ibolya Tibor foto

 

 


Dr. Ibolya Tibor, legfőbb ügyészségi tanácsos, fővárosi főügyész, címzetes egyetemi docens
Bűnügyi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

 

Tanulmányait 1994. februárjában Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán "cum laude" eredménnyel fejezte be.

1994. március 1. napján fogalmazó, 1996. november 1. napján ügyészi kinevezést kapott.
2012. július 01. napjától megbízottként, 2013. december 1-től pedig határozatlan időre kinevezett fővárosi főügyészként vezeti a Fővárosi Főügyészséget.

2003-ban az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által szervezett gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget, 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézet által szervezett kriminalisztikai szakjogász végzettséget szerzett. 2008-ban részt vett a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felsőfokú szakmai tanfolyamán.

Címzetes egyetemi docensként kriminalisztikát tanít a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ugyanott a bűnügyi szakjogász képzés egyik megszervezője és szakfelelőse. Több szakmai folyóiratban jelennek meg rendszeresen írásai. Ezen kívül szakvizsgáztat és részt vesz az ügyészségi utánpótlás képzésében.

2016-ban megkapta az ügyészi szervezet legmagasabb kitüntetését, a Kozma Sándor díjat, ezen kívül tulajdonosa a Károli Emlékéremnek.

Oktatott tantárgyak:

Ο Híres bűnügyek, híres kriminalisták
Ο Kriminalisztikai alapok
Ο Krimináltaktika - nyomozásszervezés, bizonyítási eljárások, kihallgatási taktika

2019 április

Alapszakosok OTDK eredményei

I. előkészítő konferencia a 2019. évi Etika Kutatási Prioritáshoz

Konferencia az új büntetőeljárási törvény első tapasztalatairól

Gazdaság és jog c. konferencia

Sporttevékenységért járó ösztöndíj

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A Jogakadémia kötetének bemutatója Kecskeméten

Károli a TOP 10-ben

Simon Dorottya

 

 

 


dr. Simon Dorottya
Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak
Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Oktatott tantárgyak:
Ο Energetikai versenyjog

CV

Dr. Németh Zsolt

 

Nemeth Zsolt foto

 

 


Dr. Németh Zsolt Ph.D
Bűnügyi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

 

Oktatott tantárgyak:
Ο A gyermek mint speciális alany, a büntetőeljárásban és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek bizonyítása és bírósági gyakorlata

CV

Sasvári Rudolf

 

 

 


Sasvári Rudolf magánnyomozó
Bűnügyi szakjogász (LL.M) szakirányú továbbképzési szak

 

Oktatott tantárgyak:
Ο Klasszikus magánnyomozástan

CV

dr. Fazekas Orsolya

 

 

 


dr. Fazekas Orsolya, LL.M., D.U., ügyvéd, nukleáris jogi szakjogász
Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szak
Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának nappali tagozatán 1999-ben jogi diplomát, 2002-ben a hollandiai Maastrichti Egyetem Jogi Karán LL.M (Master of Laws in European and Comparative Law) fokozatot, 2018-ban az Université de Montpellier-n az OECD NEA szervezésében nemzetközi nukleáris jogi diplomát (D. U. in International Nuclear Law) szerzett, posztgraduális diplomamunkáit az Európai Unió villamosenergia szabályozásából valamint a nukleáris károkért való felelősségből írta. 2011 és 2015 között energiajogot oktatott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának posztgraduális energetikai szakjogász képzésén, 2018 őszétől szintén oktat a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért felügyelő bizottságának tagja, a „Jövő vezetői tehetségprogram” egyik mentora. Fennállásáig az Energetikai Állandó Választottbíróság választottbírája. Szerkesztője és társszerzője „A magyar villamosenergia szektor működése és szabályozása I.” valamint ” A magyar földgáz szektor működése és szabályozása I.” című szakkönyveknek, több szakcikknek valamint több európai uniós jogi témájú szakkönyvnek. Első tényirodalmi könyve, a „Csak vállfákat hozzatok!” 2014 áprilisában jelent meg. 2017 őszétől a Nemzetközi Nukleáris Jogi Társaság (INLA) tagja, a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata rendezvényeinek rendszeres meghívott előadója.

Oktatott tantárgyak:
Ο Energiajogi és energiaipari alapismeretek
Ο Nukleáris energia szabályozása
Ο Szektorális szabályozás - távhőpiaci szabályozás

Alkategóriák

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube