Az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolata konferencia

2018. május 11-én került megrendezésre a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete és Dr. Újhelyi Bence ügyvéd közös szervezésében „Az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolata” c. konferencia. A nagysikerű rendezvénysorozat negyedik állomásának célja volt, hogy bemutassa, az új büntetőeljárási törvény milyen lehetséges hatást gyakorol majd a gazdasági bűnözés felderítésére és bizonyítására.
Az előadássorozatot Prof. Dr. Tóth Mihály, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető tanára, és MTA doktora kezdte, aki arról tartott előadást, hogy segítheti-e az új büntető törvény a gazdasági bűnözés elleni hatékonyabb fellépést. Utána Dr. Molnár Gábor Miklós, kúriai tanácselnök tartott egy rövid beszámolót az új büntetőeljárási törvény és a gazdasági bűnözés kapcsolatáról, végül az állófogadás előtti utolsó előadást Dr. Fürcht Pál Fővárosi Főügyészhelyettes tartotta, akinek előadása: „A büntetőeljárás, mint játék” címet viselte.
A szünet utáni első előadást Dr. Vankó László dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatója tartotta, aki a NAV Bűnügyi Stratégiáját szemléltette, összevetve azt az új büntetőeljárási törvénnyel. Őt követte Dr. Újhelyi Bence ügyvéd előadása, aki az úgymond „kiüresedett jogintézmények” problémáját mutatta be az új büntetőeljárási törvény által, gyakorlati szemszögből. A következő előadó Dr. Fodor Balázs, egyetemünk PhD hallgatója volt, aki az egyes gazdasági bűncselekmények felderítéséről és bizonyításáról tartott beszámolót. Az előadássorozatot Dr. Jacsó Judit, a Miskolci Egyetem docense zárta, aki az adócsalás szabályozását mutatta be a német és az osztrák jogban.

Tovább...

Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny

Karunk hallgatói nagyszerűen szerepeltek a Szegedi Tudományegyetem által szervezett, a Szegedi Ítélőtábla épületében tartott Országos Büntetőjogi Perbeszédmondó Versenyen 2018. május 17-én. Vécsey Richárd Ádám védő kategóriában 2. helyezést ért el, míg Hegedűs Petra szereplését a zsűri emléklappal jutalmazta. Eredményeikhez gratulálunk!

Tovább...

Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium 2017. évi támogatási időszaka

Sikeresen lezárult az Igazságügyi Minisztérium által a "Jogászképzés színvonalának emelését célzó Programok” keretében  folytatott az „Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai” címet viselő  kutatás a 2017. évi támogatási időszakra vonatkozóan.

Tovább...

Sikeres Károlis részvétel a Partiumi Diákköri Konferencián

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem minden évben megszervezi a Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyre idén május 4-én került sor. A PTDK célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése.

Tovább...

Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A 2017/2018-as tanév tavaszi félévében is kiírásra került a Sporttevékenységért járó ösztöndíj. A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Tovább...

TDK vendégünk Balogh Levente a Szentkirályi Ásványvíz Kft. alapítója

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék által rendezett Tudományos Diákköri Konferenciára.

Időpont: 2018. május 14. 15:00 óra
Helyszín: KRE ÁJK 102-es terem

Tovább...

Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédmondó Verseny

2018 április 27. napján a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi karának Bűnügyi Tudományok Intézete nagy sikerrel rendezte meg a Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédmondó Versenyt. A rendezvény helyszínét a Fővárosi Főügyészség biztosította. A főváros három jogi karának legjobb büntetőjogi perbeszédmondói mérték össze tudásukat védői és ügyészi kategóriában. A hivatásrendek és a budapesti jogi karok képviselőiből álló hat tagú szakértő zsűri, karunk hallgatóját, Hegedűs Petrát ügyészi kategóriában III. helyezéssel jutalmazta, végzős hallgatónk, Vécsey Richárd védői kategóriában I. helyezést ért el. Felkészítő tanárként működött közre Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, a versenyt Dr. Dobrocsi Szilvia és Prof. Dr. Domokos Andrea szervezték.

A versenyzőknek gratulálunk!

Tovább...

Dr. Bánáti János előadása az ÁJK-n

Május 8-án, kedden a Bűnügyi Tudományok Intézetének szervezésében Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke Tudományos Diákköri előadást tartott Karunkon „Az újszerű védői feladatok az új büntetőeljárási törvény alapján” címmel.

Igen szemléletes előadásából a Kar hallgatói megtudhatták, hogyan és miért választotta Elnök Úr az ügyvédi hivatást, ezt követően pedig kitért olyan, az új büntetőeljárási törvényben megreformált intézményekre, mint például az előkészítés, iratismertetés, előzetes letartóztatás, egyezség a bűnösség beismeréséről, bizonyítás. Az előadás címének megfelelően ezen intézményeket védői szemszögből bemutatva a hallgatóság számára gyakorlati oldalról mutatta be, milyen új feladatok várnak a védőkre az új büntetőeljárási törvény hatálybalépését követően.

Galéria

Tovább...

Következő események


Összes esemény

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube